Indvandrerpiger indhenter danske drenge

Piger med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig nu lige så godt som etnisk danske drenge i skolen. Forskere er usikre på, hvorfor drengene sakker bagud.

Læs mere
Fold sammen

Det er de flittige piger, der klarer sig bedst i skolen. Den seneste prognose for, hvor mange unge der vil få en uddannelse, viser ifølge Jyllands-Posten, at drengene sakker markant bagud.

95 procent af pigerne vil få en ungdomsuddannelse, mens det kun gælder for 91 procent af drengene. Ser man på elevernes etnicitet har piger med anden etnisk baggrund endda indhentet de etnisk danske drenge.

I begge grupper vil 92 procent fortsætte på en ungdomsuddannelse, forudser prognosen fra Undervisningsministeriet.

I det videre forløb vil indvandrerpigerne endda overhale de etnisk danske drenge. 68 procent af indvandrerpigerne vil få en videregående uddannelse, mens det kun gælder for 58 procent af de etnisk danske drenge.

Flere forskere siger til Jyllands-Posten, at de er usikre på forklaringen på mellem piger og drenges niveauforskel.

»En teori er, at skolen er feminiseret, altså at de kompetencer, der belønnes, er at sidde stille osv., mens drenge, som ikke kan sidde stille, har det sværere. Men vi ved ikke præcist, hvad der er på spil,« siger professor Per Fibæk Laursen fra Aarhus Universitet.

Ifølge undervisningsminister Christine Antorini (S) er forklaringen på drengenes haltende resultater, at der er forsvundet praktiske fag fra folkeskolen. Hun er dog overbevist om, at man vil nå målsætningen om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.

I bunden af statistikken finder man drenge med en anden etnisk baggrund end dansk. Af dem forventes kun 81 procent at få en ungdomsuddannelse.