Indvandrerkvinder får flest aborter

Kvinder med indvandrerbaggrund får langt flere aborter end gennemsnittet

Af 1.000 danske kvinder får godt 11 en abort i løbet af livet, men ud af 1.000 kvinder med indvandrerbaggrund sker det for gennemsnitligt 18,4, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten tirsdag.

Den store overvægt af aborter blandt kvinder med etnisk baggrund fremgår af en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, som har sammenlignet antallet af aborter blandt kvinder med forskellig etnisk baggrund i perioden 2000-2005.

»Generelt ligger både indvandrere og deres efterkommere højere end danske kvinder, og især når det gælder de unge kvinder, er tallene ret sikre, fordi der er tale om store grupper. Når vi kommer i den ældre ende, er befolkningsgrupperne mindre og tallene dermed mere usikre. Men tendensen er meget klar,« siger fuldmægtig Zubair Hussain, som står bag styrelsens tal.

Deles kvinderne op efter, hvilke lande de kommer fra, viser der sig også store variationer.

Mens kvinder fra Polen holder sig nogenlunde på det danske niveau, er aborttallet for kvinder fra Iran og Vietnam mere end dobbelt så højt.

Også kvinder fra det tidligere Jugoslavien er med til at trække abortfrekvensen i vejret med næsten 24 aborter pr. 1.000 kvinder, mens kvinder fra lande som Somalia og Tyrkiet ligger væsentligt lavere med henholdsvis 15 og 14 aborter for hver 1.000 kvinder.

Kilde: Jyllands-Posten