Imamer og præster skal sammen bekæmpe vold mod kvinder

Der er brug for religiøse ledere til at sætte fokus på partnervold mod indvandrerkvinder. Det mener en præst og en imam, som derfor foreslår at inddrage religiøse samfund i kampen mod kvindevold.

Kvinder med indvandrerbaggrund er markant overrepræsenteret på danske kvindekrisecentre.

Det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af en undersøgelse, som Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) har foretaget.

Undersøgelsen viser, at 45 procent af kvinderne på landets krisecentre i 2014 var kvinder med indvandrerbaggrund. Det til trods for at indvandrere med ikke-vestlig baggrund udgør syv procent af befolkningen ifølge Danmarks Statistik.

Der er tale om et så stort problem med partnervold mod indvandrerkvinder, at religiøse samfund nu bør engagere sig langt mere direkte i kampen mod kvindevold. Det mener Hans Henrik Lund, daglig leder af Kirkens Integrations Tjeneste, og Imam Naveed Baig fra moskéen Dansk Islamisk Center.

Begge samarbejder de med kvindeorganisationen Danner for at bekæmpe vold i hjemmet.

»Vi må erkende, at der findes mere vold mod kvinder og børn i de nydanske miljøer. Det handler ikke om religion, men udspringer ofte af, at vold er en måde at løse problemerne på i hjemlandets kultur. Nogle gange sker der en sammenblanding af religion og kultur, så religion fejlagtigt bliver brugt som et argument for at udøve vold. Derfor er det afgørende, at de religiøse ledere tager afstand fra vold,« siger Hans Henrik Lund til Kristeligt Dagblad.

Sammen vil de to religiøse ledere nu forsøge at aktivere flere imamer og migrantpræster for at øge fokus på vold mod kvinder.