Ildspåsættelser over alt i København

Nålestiksaktioner fra uromagere skaber store problemer i København for politi og brandvæsen.