I Danmark straffes der for mildt - i Norge kan man få 120 dages fængsel for at dele nøgenbilleder

Tendensen til, at flere deler krænkende og intime billeder på nettet, bekæmpes både herhjemme og i udlandet. I Norge har Højesteret med en dom på 120 dages ubetinget fængsel gjort det klart, at digitale sexkrænkelser betragtes som alvorlig kriminalitet.

På billedet ses 17-årige J, der er en af de drenge, som tidligere delte nøgenbilleder af piger, som var det pokemonkort. I dag forsøger han at stoppe delingen ved at kontakte forældre til børn, som deler, sådan som Berlingske tidligere har beskevet i en artikel i serien »Klædt af på nettet«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Malene Anthony Nielsen

Internettet og de sociale mediers vide muligheder for at dele nøgenbilleder og andet krænkende materiale har givet udfordringer ikke bare i Danmark, som Berlingske den seneste tid har afdækket, men også i vores nabolande.

Der er imidlertid stor forskel på, hvordan der tages hånd om problemet med digitale sexkrænkelser, som også i nogle tilfælde betegnes hævnporno.

I Norge behandlede Højesteret i efteråret den såkaldte Snapchat-sag, hvor en 21-årig mand blev idømt 120 dages ubetinget fængsel for at have downloadet og delt over 36.000 billeder, som stammede fra det sociale medie Snapchat og andre kilder på nettet. Billederne blev delt uden samtykke fra dem, der blev afbildet, som i flere tilfælde var meget unge piger i intime situationer.

»Vi er godt tilfredse med dommen. Vi synes, strafniveauet i sig selv sender et stærkt signal om, at deling og download af intime billeder er alvorlig kriminalitet,« udtalte statsadvokat Kirsti Guttormsen i den forbindelse ifølge en pressemeddelelse.

Herhjemme har en sag om digitale sexkrænkelser endnu ikke været for Højesteret. Men som Berlingske skrev torsdag, viser en gennemgang af nyere byretsdomme inden for området, at der er for stor forskel på, hvilke paragraffer anklagerne bruger, og hvorvidt de søger om erstatning til offeret. Noget, der har fået Rigsadvokaten til at indskærpe, at anklagerne skal bruge de relevante paragraffer og kræve en tilstrækkelig streng straf.

I Norge glæder politiet sig over dommen, da den giver politiet et bedre retsligt grundlag for fremover at kunne håndtere denne type sager. Omfanget af forbrydelser på området er imidlertid så stort, at politiet ikke kan retsforfølge alle, forklarer Ida Dahl Nilssen, pressechef i Kripos, der er Norges nationale enhed for bekæmpelse af organiseret kriminalitet.

»Efter vores mening må politiet ligesom andre aktører i høj grad arbejde forebyggende for at standse denne dårlige kultur,« skriver hun i en mail.

Hævnporno og deling af intime billeder er nemlig en »stor« og »meget kendt« problemstilling i Norge, fortæller Kaja Hegg, rådgiver ved Red Barnet i Norge.

»Der er mange unge - særligt piger, der bliver udsat for det, og undersøgelser viser, at der er en stigning i antallet af unge, som deler,« siger hun.

Red Barnet i Norge arbejder derfor ligesom Red Barnet i Danmark på at bevidstgøre børn og unge om, hvilke konsekvenser det kan have at dele det krænkende indhold. Der laves kampagner, materiale til skolerne og politisk lobbyarbejde.

»Vi skubber på for at få et samfund, der er bedre tilpasset børn og unges online liv,« siger Kaja Hegg.

Modsat Norge og Danmark har Red Barnet i Sverige, Tyskland og Finland ikke fokus på området. Presseansvarlig ved Red Barnet i Sverige, Anders Maxson, forklarer, at de primært fokuserer på børn, der ikke helt er klar over, hvad de laver online, og så bliver lokket til at dele fotos af dem selv eller udnyttet på anden vis.

Spørger man juraprofessor ved Stockholm Universitet, Mårten Schultz, har fænomenet med digitale sexkrænkelser imidlertid været meget debatteret i Sverige de seneste år. Det går sammen med internetmobning og andre online krænkelser under betegnelsen »Nethad«. I Sverige er det imidlertid ikke altid strafbart at dele nøgenbilleder af en anden person, selvom det er imod den anden persons vilje, fortæller professoren.

»Hævnporno er nogen gange ulovligt, det afhænger af situationen, og loven er uklar i øjeblikket. Men det bliver ændret med en ny lov,« siger Mårten Schultz.

Han fortæller, at Sverige i flere år har tabt sager ved EU-domstolen om beskyttelse af borgernes integritet, men at en ny lov er på vej til efteråret.

Herhjemme kan digitale sexkrænkelser dømmes ud fra flere paragraffer alt efter sagens karakter. Og efter flere mediers omtale af problemet fremlagde regeringen 3. februar flere initiativer på området, ligesom det blev annonceret, at regeringen gerne ser strafferammen hævet fra seks måneders fængsel til to års fængsel for den mildeste af paragrafferne, § 264 d.

Red Barnet har desuden lavet en online tjeneste til ofre for disse forbrydelser, der hedder SletDet. Her søgte 100 børn og unge alene i januar i år hjælp, fordi de har fået delt krænkende materiale online.

LÆS MERE