Hvilshøj vil på turné blandt unge muslimer

Et af svarene på, hvorfor unge muslimer lader sig indfange af ekstremistiske miljøer, er problemer med at finde sin identitet, mener integrationsminister Rikke Hvilshøj (V). Nu vil hun på landsturné og tale med de unge, og hun overvejer at nedsætte et særligt råd, der skal være de unges talerør.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen sagde i Folketingets åbningstale, at han vil kæmpe for, at unge muslimer ikke ender i radikale miljøer. De to piger på billedet var med på den muslimske organisation Hizb-ut-Tahrirs møde i juni måned. Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Juhl.

Integration handler om meget mere end job og uddannelse. Det handler i lige så høj grad om identitet, mener integrationsminister Rikke Hvilshøj (V). Og nu vil hun have sendt et budskab til unge muslimer om, at det danske demokrati har plads til dem, uden de behøver at afskrive sig deres kulturelle baggrund.

»Det handler om værdierne, præcis som statsministeren siger. Det handler om at kunne finde fælles forståelse for, at vi alle sammen kan finde en identitet inden for det danske demokratis rammer. Alle unge forsøger jo at finde ud af, hvem de er, og hvor de hører til. Og unge med indvandrer­baggrund har ofte en ekstra udfordring, fordi de står mellem to kulturer,« siger Rikke Hvilshøj.

Hun understreger, at der ikke findes enkle forklaringer på, hvad der drager dem mod ekstremisme, men et af svarene ligger i deres søgen efter en identitet.: »Det er utrolig vigtigt at vi sender et klart og tydeligt signal til de her unge om, at vi har brug for dem. At det er OK, at de skal finde deres egen identitet mellem to kulturer, men selvfølgelig inden for rammerne af det danske demokrati og de danske frihedsbegreber – ikke i konflikt med dem. Til gengæld mener jeg, at den ramme er ret stor. De skal ikke være 100 procent det ene eller 100 procent det andet. De skal finde deres egen balance,« siger Rikke Hvilshøj.

Integrationsministeren vil her i efteråret på dialogturné rundt i landet for at tale med de unge og lytte til, hvad de mener, der kan gøres for at undgå radikalisering. Et af ministerens egne udspil til de unge vil være, om der skal laves en platform, hvor de unge kan komme til orde - en slags ungdomsudgave af Rådet for Etniske Minoriteter, som ministeren mødes med cirka fire gange om året.

En marginaliseret gruppe
»De unge med indvandrerbaggrund er jo den gruppe, der vokser aller mest de kommende år. Så det er vigtigt at vi har fokus på dem,« siger Rikke Hvilshøj.

Hun mener også, at mentorer – altså skolelærere, pædagoger og integrationskonsulenter – er et vigtigt instrument.

Det er her, de unge ofte vil komme for at søge råd og vejledning, hvis de har problemer, og derfor skal mentorerne klædes bedre på.

»Jeg overvejer, om vi skal lave en værktøjskasse til de her folk om, hvordan de håndterer nogle af de her spørgsmål, og hvordan de spotter de her unge, hvis der pludselig er nogle, der begynder at opføre sig anderledes. På den måde kan de måske tage det i opløbet og støtte dem,« siger Rikke Hvilshøj:

»Men jeg vil understrege, at det her er en løbende proces. Vi skal hele tiden være opmærksomme på den her dagsorden, og om en måned eller to kan det være, at vi har fået helt nye ideer, der skal implementeres,« siger Rikke Hvilshøj, som understreger, at mange ministeriet er indblandet, hvilket understreger problemets alvor mere end dets omfang: »Det her handler om en marginal gruppe.­ Men det er ikke et marginalt problem. Derfor er det vigtigt, at vi håndterer det. Men kommer vi der hen, hvor unge danske muslimer bliver dæmoniseret, så har terroristerne vundet første slag,« siger hun.