Hvilshøj undlod også at informere om EU-rettighed

Tidligere integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) har selv svaret borgere, der ikke har kunnet få familiesammenføring efter de danske regler. Men ligesom mange medarbejdere i Udlændingeservice har hun undladt at nævne EU-retten.

Tidligere integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) har i sin tid som minister selv ydet rådgivning til borgere om familiesammen- føring. Heller ikke hun oplyste om EU-retten. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bjørn Larsen

Det er ikke kun medarbejderne i Udlændingeservice, der holder kortene tæt ind til kroppen, når det gælder den EU-rettighed, der gør det muligt at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark udenom de skrappe, danske familiesammenføringsregler.

Tidligere integrationsminister, Rikke Hvilshøj (V), svarede i sin tid som øverstbefalende også på henvendelser fra danske borgere, heriblandt højgravide Sarah Assenbjerg, der af Udlændinge-service havde fået besked om, at hendes eneste mulighed for at leve sammen med sin ghanesiske mand var at flytte til Ghana.

I brevet beskriver Sarah Assenbjerg over fire sider, hvordan parret uden held har forsøgt sig med alle de muligheder, Udlændingeservice har vejledt om, og hun slutter med sætningen:

»Essensen af ovenstående kan kortes ned til følgende: Vores eneste ønske er at være en selvforsørgende familie i Danmark. Hvordan kan det lade sig gøre?«

Send en ansøgning til
I integrationsministeriets to sider lange svar, der er underskrevet af Rikke Hvilshøj selv, redegør hun for – og forsvarer – de stramme regler og konkluderer, at parret må indsende en ansøgning om familiesammenføring for at få deres sag prøvet, selvom de ikke lever op til kravene.

Hun beskriver samtidig de samme undtagelser fra reglerne, som Sarah Assenbjerg i brevet allerede har beskrevet, at de ikke lever op til.

Til gengæld undlader Hvilshøj – som Udlændingeservice gjorde det i samme sag – at oplyse om EU-retten, der betyder, at Sarah og hendes partner kunne flytte kortvarigt til et andet EU-land for siden at vende tilbage sammen. Helt lovligt.

Og det er på kant med reglerne, mener eksperter i forvaltningsret.

»Hvis det var galt, at Udlændingeservice ikke oplyste om rettighederne, så er det her også galt. Ministeren har fuldstændig samme pligt som en ansat. Hun bør nævne EU-retten, for det er en del af den gældende ret i kongeriget Danmark. Og selvom det formentlig er embedsmænd, der har vejledt om svaret, så har ministeren også et personligt ansvar,« siger professor i forvaltningsret, Claus Haagen Jensen, fra Aalborg Universitet.

Også lektor i statsret ved Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, mener, at ministeren havde samme vejledningspligt som sine embedsmænd.

»En minister har jo faktisk to kasketter, fordi man dels er med i en regering, og dels er chef for et ministerium. Men i den konkrete situation svarer hun jo en borger og agerer faktisk som forvaltningschef og øverst ansvarlig,« siger Jens Elo Rytter.

På vippen
Lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, har læst brevene igennem, og han vurderer svaret til at være på vippen.

»Man har den samme vejledningspligt, uanset om man er minister, departementschef eller menig, og de skal vurdere, hvad borgeren har brug for, og hvad der kan være relevant at oplyse om, og jeg har svært ved at se, at det ikke også gælder denne her EU-løsning. Omvendt henviser de trods alt til en hjemmeside, og man kan selvfølgelig også diskutere, om de er forpligtet til at præsentere hele kataloget af muligheder,« siger Sten Bønsing.

Også lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, Michael Gøtze, mener, at Rikke Hvilshøj muligvis kan forsvare sit svar, selvom hun har vejledningspligt.

»Selvom brevet indeholder en vis generel vejledning om reglerne og om reglernes baggrund, og EU-reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed ikke nævnes, så står der dog følgende i brevet: »Din ægtefælle har også andre muligheder for at få opholdstilladelse i Danmark end gennem familiesammenføring med dig, hvilket jeg kan forstå, at du er bekendt med«. Der er altså holdt en dør åben for bl.a. EU-reglerne,« siger han.

Socialdemokraternes integrationsordfører, Henrik Dam Kristensen, mener alligevel, at det understreger, at ombudsmanden også må kigge de skiftende ministres rolle efter i sømmene, når han de kommende måneder skal undersøge Udlændingeservices praksis.

»Når ministeren også har været inde og svare på den måde, så viser det, at den her praksis går fra ministeren og ned og ikke den anden vej. Det vil være mærkeligt, hvis man ikke undersøger, hvilke skjulte hentydninger der er kommet fra ministeriet, og som har medvirket til en praksis, der heldigvis ikke er normal for dansk administration,« siger Henrik Dam Kristensen.

Det lykkedes i går ikke at få en kommentar fra Rikke Hvilshøj.