Hvide kitler påvirker blodtrykket

Patienter bør også få målt blodtrykket i vante, hjemlige omgivelser, råder hjertelæger. Måleresultatet påvirkes nemlig ofte af situationen hos lægen.

Mange menneskers blodtryk stiger, når de befinder sig hos lægen, men er normalt, når blodtrykket måles i vante, hjemlige omgivelser. Fænomenet kaldes »White-Coat Hypertension« (WCH) og optræder hos ca. hver tredje patient, der får konstateret forhøjet blodtryk hos lægen, viser to danske forskeres gennemgang af en række undersøgelser, som Ugeskrift for Læger bringer i dag.

»Samtlige undersøgelser viser, at WHC-patienter ikke eller kun yderst sjældent har øget risiko for hjerte-kar-sygdom sammenlignet med patienter med et konstant forhøjet blodtryk. Der vil derfor være tale om overbehandling, hvis de sættes i behandling med blodtrykssænkende medicin,« siger reservelæge på Hvidovre Hospital, Tine Willum Hansen, som har lavet analysen sammen med 1. reservelæge på Gentofte Hospital, Pia Gustavsen.

White-Coat Hypertension er et efterhånden almenkendt fænomen. Mindre kendt er det, at den modsatte reaktion ses næsten lige så ofte, nemlig at blodtrykket er normalt, når det måles hos lægen, mens gentagne målinger i hjemmet viser forhøjet blodtryk. Det kaldes »Maskeret Hypertension«, MH.

»Det kan betyde, at personer med forhøjet blodtryk ikke bliver fanget hos lægen og derfor ikke får den behandling, de har brug for,« siger Tine Willum Hansen. »Derfor kan der være behov for, at lægens målinger suppleres med målinger i hjemmet, også selv om blodtrykket umiddelbart ligger i normalområdet.«

Overlæge Hans Ibsen, formand for Dansk Hypertensionsselskab, er enig i, at det kan være et problem, når blodtryksmålinger hos lægen viser enten for lavt eller for højt blodtryk.

»Men oftest vil det være personer, som ligger i udkanten af normalområdet, og som man under alle omstændigheder skal være opmærksom på. Det er altså ikke sådan, at en person med stærkt forhøjet blodtryk hos lægen har helt normalt blodtryk derhjemme – eller omvendt,« siger han. »Derfor kan man ikke kalde White Coat-fænomenet for en helt uskyldig tilstand. De fleste er under alle omstændigheder i risiko for at udvikle forhøjet blodtryk inden for fem eller ti år.«

Ifølge Hans Ibsen er det et langt større problem, at en stor del af befolkningen slet ikke har fået målt blodtryk og derfor ikke er klar over, at de måske har et helbredstruende forhøjet blodtryk.

»Eller måske ved de det godt, men er ikke kommet i en ordentlig behandling,« siger han. »Af de ca. 12.000 slagtilfælde, vi oplever herhjemme hvert år, altså mennesker, der får en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen, skyldes halvdelen forhøjet blodtryk. Mange tusinde af disse tilfælde kan forebygges, hvis vi bliver endnu dygtigere til at finde de patienter, der har forhøjet blodtryk, og få dem i den rigtige behandling.«