Hver tredje kommune vil skære på ældreområdet

Flere end hver tredje kommune forventer, at der vil blive færre penge til de ældre næste år. Kommunerne glemmer de ældres krav på værdighed, mener FOA.

Der vil blive afsat færre kroner og ører til landets ældre til næste år. Det er i hvert fald forventningen fra en stor del af landets kommuner i en undersøgelse, Epinion har lavet for fagforeningen FOA.

84 af de 98 kommuner har valgt at svare på undersøgelsen, og mere end hver tredje - 38 procent - siger, at budgettet på ældreområdet vil blive beskåret, mens det for halvdelens vedkommende forventes at være uændret.

Hos FOA, der organiserer en stor del af de ansatte på ældreområdet, falder den melding ikke i god jord.

»Jeg synes, det er bekymrende, at kommunerne vil spare på de ældre,« siger Karen Stæhr, der er formand for fagforbundets social- og sundhedssektor.

»Vi ved, at der er rigtig meget kritik fra både de ældre, deres pårørende og medarbejderne i ældresektoren om, at der i dag ikke er den nødvendige tid til at håndtere den pleje og omsorg, som folk er visiteret til,« påpeger hun.

I undersøgelsen har Epinion spurgt økonomiansvarlige i landets kommuner, hvordan de forventer, at næste års budget på ældreområdet vil udvikle sig. Kun tre kommuner forventer at kunne afsætte flere penge til ældre i 2016.

Et af resultaterne, da regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) i sommer indgik en aftale om kommunernes økonomi for 2016, var det såkaldte omprioriteringsbidrag, som betyder, at kommunerne skal spare en procent på budgettet de kommende fire år.

En del af beløbet tilbageføres som øremærkede midler, blandt andet til ældreområdet. Men mange steder vil der stadig være mindre at gøre med, og Karen Stæhr fra FOA frygter, at det vil ende med nedskæringer på ældreområdet, når kommunerne senest 15. oktober skal vedtage budgetter for det kommende år.

»Nogle gange virker det som om, der er meget langt fra regnearkene og ud til fru Hansen, der har behov for pleje og omsorg,« siger hun.

»Måske skulle man prøve at vende diskussionen om, så man i stedet for at sige, at riget fattes penge, begyndte at diskutere, hvad det er for en værdighed og etik, der skal være, når vi taler om borgere, der af helbredsmæssige grunde har behov for pleje og omsorg.«

Ifølge Karen Stæhr er det dog ikke sådan, at FOA vil modsætte sig enhver spareplan på ældrebudgetterne.

»Måske kan man lave nogle smartere arbejdsgange, give medarbejderne noget mere indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejde og noget mere ansvar,« siger hun.

»Men der er en enorm mistillid inden for det her område, og derfor kommer der hele tiden nye regler og nye dokumentationskrav,« siger sektorformanden.

Hvis man i stedet gav medarbejderne mere ansvar for eget arbejde, ville man kunne effektivisere, lyder budskabet fra Karen Stæhr.

Hos KL ønsker man ikke at give en uddybende kommentar til undersøgelsen, men i en skriftlig kommentar til Berlingske Nyhedsbureau udtaler formand Martin Damm (V):

»Der er stadig en lille måned til, at de endelige budgetter for 2016 skal vedtages, og budgetforhandlingerne er i fuld gang landet over. Det er derfor alt for tidligt at sige noget om, hvordan tallene ender.«

Samtlige kommuner har valgt at være anonyme i Epinions undersøgelse for FOA.