Hver tredje gymnasieelev har haft selvmordstanker

En rundspørge på fem gymnasier i forskellige egne af landet viser, at over hver tredje elev har haft selvmordstanker på et tidspunkt i livet. Hver femte har haft det inden for det seneste år.