Hver sjette dør af forurening

Forskere slår alarm over de dybt alvorlige helbreds-konsekvenser af forurening af luft, vand og jord.

Foto: Kasper Palsnov

Hvert år dør omkring ni mio. mennesker for tidligt, fordi de har været udsat for sundhedsfarlige stoffer i luft, vand eller jord. Det svarer til næsten hvert sjette dødsfald på kloden.

Det fastslår det store britiske lægetidsskrift The Lancet i en omfattende global undersøgelse med bidrag fra over 40 forskere verden over.

Udviklingslandene tegner sig for over 90 procent af alle dødsfaldene.

Cirka hvert fjerde dødsfald i bl.a. Indien, Bangladesh og Pakistan og i talrige afrikanske lande syd for Sahara skyldes således forurening, herunder indendørs forurening fra afbrænding af træ, kul eller gødning til madlavning og opvarmning.

I rige lande, herunder Danmark, dør færre end hver tiende af partikelforurening, inficeret drikkevand og lignende.

»Forurening, fattigdom, dårligt helbred og social uretfærdighed er dybt forbundne. Forurening og relaterede sygdomme påvirker oftest verdens fattige og magtesløse, og ofrene er ofte de sårbare og umælende,« udtaler en af rapportens hovedforfattere, Karti Sandilya, fra organisationen Pure Earth.

I rapporten bliver det samtidig slået fast, at de alvorlige følger af forurening bliver »overset« og »undervurderet«, især i lav- og middelindkomstlande. Og det er ikke udelukkende de dybt alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, der sigtes til.

Ifølge rapporten er forurening årsag til omkring syv pct. af sundhedsudgifterne i stærkt forurenede middelindkomstlande, og det samlede årlige velfærdstab pga. forurening bliver i rapporten anslået til næsten 29 billioner kr. på globalt plan.