Hver fjerde dansker tror på et liv efter døden

En fjerdedel af danskerne tror på, at der er et liv efter døden, mens færre føler sig overbeviste om, at Jesus genopstod efter sin død på korset.

Foto: Anders Debel Hansen

Det er kun hver femte dansker, som tror på, at Jesus genopstod, efter han var blevet korsfæstet langfredag. Til gengæld tror hver fjerde, at vi selv har et liv efter døden.

Det skriver Kristeligt Dagblad, som har fået YouGov til at foretage en undersøgelse, hvor 1.000 personer er blevet spurgt.

At der er forskel på vores tro på Jesus’ opstandelse og liv efter døden skal ses i sammenhæng med, at danskernes tro har gennemgået en overordnet forskydning, siger religionssociolog ved Københavns Universitet Peter Birkelund Andersen.

»Udviklingen i danskernes tro er præget af, at konkrete dogmatiske trosforestillinger svækkes, mens en mere diffus, individuelt sammensat tro er i vækst. Hvor tro på opstandelse knytter sig til et specifikt kristent forestillingsunivers, kan troen på livet efter døden lettere indgå i forskellige former for spiritualitet i samtiden,« siger han til Kristeligt Dagblad.

At flere præster over de seneste år har erklæret, at de ikke tror på opstandelsen, senest sognepræst Per Ramsdal, kan også have skubbet til danskernes holdning, siger professor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet Svend Andersen.

Derfor er folkekirken i dag heller ikke en firkantet læreanstalt, men et sted, hvor også meget åbne opfattelser af troens indhold kan udfolde sig, siger Svend Andersen til avisen.