Hver anden dansker utilfreds med EF-domstolen

Mere end halvdelen af danskerne er utilfredse med, at EF-domstolen kan sætte de danske udlændingeregler ud af kraft, viser en ny meningsmåling.

Foto: Keld Navntoft

Efter en dom fra EF-domstolen i sidste uge viste, at de danske udlændingeregler er for stramme i forhold til EU-retten, har Capacent Epinion for Danmarks Radio spurgt 1160 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år om deres forhold til EF-domstolen.

Undersøgelsen viser, at 55 procent mener, at det er urimeligt, at EF-domstolen kan sætte den danske udlændingepolitik ud af kraft.

29 procent af danskerne mener ifølge undersøgelsen derimod, at det er helt rimeligt, at EF-domstolen kan sætte de danske udlændingeregler ud af kraft

Næsten hver tredje person i undersøgelsen svarer, at de efter dommen er blevet mere negative over for EU, skriver dr.dk.