Hvem var modstandsgrupperne?

Selv om en del modstandsarbejde skete på individuelle initiativer og til tider lidt tilfældigt, så var hovedparten af frihedskæmperne tilknyttet forskellige grupper. Vi giver her et overblik over de vigtigste modstandsgrupper og deres kamp.

De tre store...

Holger Danske

Holger Danske blev stiftet i foråret 1943. Organisationen var borgerlig, og der var formelt fem forskellige grupper. Organiseringenn var løs, så man ikke kunne røbe hinanden, hvis nazisterne tog nogle frihedskæmpere. Der var frihedskæmpere, der end ikke vidste, at de kæmpede for Holger Danske. Holdningen var borgerlig og anti-autoritær og mange handlede selvstændigt uden at tage imod ordrer ovenfra. Blandt de mest kendte kan nævnes Jørgen Røjel, Jørgen Haagen Schmith (kendt som Citronen), Bent Faurschou Hviid (kendt som Flamme) og Gunnar Dyrberg (kendt som Herman).

Gruppen udførte op imod 200 likvideringer og over 100 sabotageaktioner. Desuden var gruppen aktiv i forbindelse med jødetransporter.

Lederne af første Holger Danske-gruppe var Josef »Tom« Søndergaard, og af de senere kan nævnes Jens Lillelund, Christian Ulrik Hansen, Svend Otto Nielsen (alias John), Jørgen Staffeldt og Jørgen Kieler.

Antal faldne: 64

BOPA Borgerlige Partisaner (KOPA – Kommunistiske Partisaner)

Det kommunistiske parti stod bag dannelsen af først af KOPA i 1942, som tog navneforandring til BOPA i 1943, men fortsat var kommunistisk på trods af navnet.

Organisationen udførte godt 400 sabotageaktioner.

Blandt lederne var Eigil Larsen, Poul Petersen, Børge Thing og Erik Saxtorph.

Antal faldne. 40.

Churchill-klubben

En gruppe drenge fra Ålborg Katedralskole, lavede allerede fra 1940 mindre aktioner i Jylland. Gruppen var et af de første eksempler på en aktiv modstandsgruppe. Gruppens medlemmer blev arresteret i maj 1942.

Gruppen lavede ialt 25 aktioner.

Medlemmer var Alf Houlberg, Børge Ollendorf, Eigil Astrup-Frederiksen, Hans Uffe Darket, Helge Milo, Jens Bue Pedersen, Kaj Houlberg, Knud Andersen Hornbo, Knud Pedersen, Mogens Fjellerup, Mogens Mikael Thomsen.

Antal faldne: Alle overlevede.

...og et udpluk af de mindre.

Hvidsten-gruppen

Blev dannet i 1943 og var en af de danske grupper, der hovedsagelig var beskæftiget med våbenmodtagelse og sprængstoffer nedkastet fra britiske fly. Gruppen var centreret omkring Hvidsten Kro ved Mariager nær Randers, og kroejer Marius Fiil var gruppens leder. Gruppen blev sprængt og flere af gruppens medlemmer henrettet af nazisterne.

Ringen

Ringen blev oprettet 31. oktober 1941, oprindelig som en oplysende forening. Men gruppen blev efter 1943 til en aktiv modstandsbevægelse. Mange af medlemmerne var socialdemokrater, og lederen var Frode Jakobsen. Bestod af godt 1.000 medlemmer og var aktiv med bl.a. transporter af jøder i oktober 1943. I 1944 indgik Ringen et samarbejde med Holger Danske om uddeling af illegalt materiale.

L-grupperne

L-grupperne var en betegnelse for likviderings-grupperne, der havde til formål at finde og dræbe danske stikkere, tysker-håndlangere eller danskere i tysk tjeneste. L-grupperne i Jylland kaldtes »De jyske L-grupper«. L-grupperne rejste rundt i hele Jylland for at foretage likvideringerne. Organisationen blev etableret af Hans Krarup Andreasen fra Silkeborg allerede i 1940.

Dansk Samling

Dansk Samling var en grundvigiansk, borgerlig forening dannet i 1936, der gik ind i det illegale arbejde allerede i 1941. Dets leder var forfatteren Arne Sørensen. Mange af Dansk Samlings medlemmer gled over i Holger Danske. Foreningens medlemmer var aktive med illegalt materiale, våbenmodtagelse samt sabotageaktioner og hjælp til jøder.

Studenternes Efterretningstjeneste

Organisationen blev etableret af Arne Sejr i 1942. Den udsendte et illegalt blad og indsamlede militære efterretninger. I oktober 1943 hjalp organisationen jøder til Sverige, og fra 1944 etableredes en fast forbindelse til Sverige med både fisker- og hurtigbåde. Med grupper over hele landet talte organisationen ca. 500 medlemmer, hovedsagelig gymnasiaster og studenter.

SOE

Flere af de vigtige danske modstandsfolk havde tæt samarbejde med den britiske organisation SOE, Special Operations Executive, der aktivt fremmede modstanden i tyskbesatte lande. Blandt de vigtigste danske modstrandsfolk med denne tilknytning var Flemming Juncker og Jens Toldstrup, der begge kom til at blive centrale personer i modstandsarbejdet og med at modtage britiske våben og britiske agenter.

Den lille Generalstab

Generalstaben blev oprettet efter tyskernes internering af hærens mandskab den 29. august 1943. Organisationen blev ledet af kaptajn Viggo Hjalf og bestod af militærets folk. Generalstaben fik kontakter til illegale kredse og skulle fordele våben. Fra foråret 1944 gik flere medlemmer af Den lille Generalstab ind i de militære ventegrupper og mange fik også positioner i modstandsbevægelsen.

Frit Danmark

Gruppen var en politisk organisation, der var skabt af den konservative John Christmas Møller og kommunisten Aksel Larsen i 1942. Organisationen var en politisk illegal gruppe, der udgav bladet Frit Danmark, der fik stor betydning for modstandsarbejdet. Da Christmas Møller flygtede til England blev kommunisten Mogens Fog organisationens drivende kraft.

Danskere i allieret tjeneste

Mellem 1.000 og 2.000 danskere (heraf omkring 100 kvinder), meldte sig under krigen til allieret krigstjeneste. Langt de fleste gjorde tjeneste i de britiske styrker, men også i de canadiske, franske, amerikanske og norske.