Hvad tjener naboen? Her er det fulde overblik over indkomsterne i landets 2000 sogne

På landkortet kan man finde, hvor høj den gennemsnitlige årsindkomst er i hvert af landets sogne. I listen kan man søge på sit eget sogn eller kommune for at se, om man ligger over eller under gennemsnittet.

Vedbæk Sogn er i en kortlægning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sognet, der huser landets allermest velhavende indbyggere. Arkivfoto: Niels Ahlmann Olesen Fold sammen
Læs mere

Der er store forskelle på indkomsterne i landets cirka 2000 sogne.

I en opgørelse over befolkningens indkomster har Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd (AE) kortlagt indkomsterne i Danmark helt ned på sogneniveau.

Berlingske skrev om opgørelsen i starten af april, hvor man kunne se, hvilke sogne, der huser de mest og de mindst velhavende beboere.

Vedbæk Sogn i Rudersdal indtager førstepladsen blandt de rigeste. Her ligger den gennemsnitlige årsindkomst på knap 1,6 millioner kroner blandt personer i beskæftigelse efterfulgt af Maglegårds Sogn i Gentofte med knap 1,4 millioner kroner og Skovshoved Sogn også i Gentofte med 1,3 millioner kroner blandt personer i beskæftigelse.

I kortet her i artiklen kan man imidlertid spore sig ind på sit eget sogn og se, om man ligger over eller under gennemsnitsindkomsten for sognene.

I kortlægningen kan man se, at der er stor forskel på årsindkomsterne mellem landets sogne, men også internt i kommunerne. De ti rigeste sogne ligger alle på Sjælland, mens det er mere bredt fordelt mellem de mindst velhavende.

I listen som findes nedenfor, kan man finde alle sogne, der indgår i AEs opgørelse.

Her er det muligt at søge på sit sogn, for at se både den gennemsnitlige indkomst i sognet såvel som gennemsnitsindkomsten for hele kommunen. Kendes sognet ikke, er det også muligt at søge på kommunen.

Opgørelsen er foretaget på indkomster blandt alle borgere i sognene, og det er grunden til, at indkomsterne generelt er lidt lavere end i de første tal på landkortet, som er opgjort efter personer i beskæftigelse.

Vedbæk Sogns gennemsnitlige årsindkomst er på 1.244.521 kroner svarende til en månedsløn på 103.710 kroner. ​I bunden finder man Vollsmose Sogn i Odense Kommune, der har en gennemsnitlig årsindkomst på 324.542 kroner svarende til en månedlig indkomst på 27.045 kroner.