Hvad bliver skattesagens konsekvenser?

Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, vurderer skattesagens mulige konsekvenser for et par af hovedpersonerne.

Forhenværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) spurgte indgående ind til Skats behandling af Helle Thorning-Schmidt (S) og hendes mands skatteforhold. Det skete blandt andet på et møde i Skatteministeriet i september 2010. »Det var for at vise rettidig omhu, og det kan man jo så tro på eller lade være,« forklarede han i går, da han for formentlig sidste gang skulle vidne for kommissionen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft

Det bliver alt eller intet for Troels Lund Poulsen

»Min vurdering er, at der ikke er noget bevis for, at Troels Lund Poulsen har deltaget i et forsøg på påvirkning af skatteafgørelsen. Men der er mange forklaringer, der ikke hænger sammen, og sagen er på mange måder usædvanlig. Det afgørende bliver, hvordan kommissionen vil vægte de forskellige forklaringer. Troels Lund har for eksempel sagt en række ting, som direkte er i strid med Peter Lofts forklaringer.«

»Hvis kommissionens beskrivelse af sagsforløbet skal have rent juridiske konsekvenser for Troels Lund Pulsen, så er det enten i form af en meget alvorlig rigsretssag – og det mener jeg ikke, at der er udsigt til – eller i form af en slags teknisk-juridisk frifindelse. Sagen kan dog ende med en politisk næse.«

Peter Loft og embedsmændene risikerer at få kritik for deres rolle

Michael Gøtze har følgende vurdering af Peter Lofts forklaring om, at han var med til at sminke en aktliste, som Ombudsmanden skulle se i forbindelse med behandlingen af en aktindsigtsklage fra en journalist.

»Det er tvivlsomt, om Ombudsmands-manøvren er i offentlighedslovens ånd. Udgangspunktet for aktindsigt er, at man skal have indsigten og også aktlisten. Der er kun et ganske lille rum for, at man for klarheds skyld kan renskrive en aktliste. Det er samtidig tvivlsomt, om det er i orden at redigere og trimme en aktliste af hensyn til at undgå, at en sag kommer op i pressen.«

Manøvren belaster Peter Loft, vurderer Michael Gøtze:

»Det er tvivlsomt, om den er holdbar rent juridisk. Min vurdering er, at hvis kommissionen interesserer sig for ombudsmandssporet – altså den begrænsede samarbejdsvillighed med Folketingets Ombudsmand om aktindsigtsklagen – så risikerer Peter Loft og de øvrige aktører i denne del af sagen at få kritik. Spørgsmålet er, hvor hård den bliver.«

Michael Gøtze mener desuden, at flere embedsmænd i sagen risikerer en mere generel kritik for deres manglende overholdelse af tavshedspligten i forbindelse med private oplysninger om Thorning/Kinnock-parret.