Hundredvis af fødende sendes på langfart

Der er store »kapacitetsudfordringer« på fødselsområdet i hovedstaden, hvor mange gravide er blevet henvist til fødselsforberedelse og til at føde på hospitaler langt fra deres bopæl.

Rigshospitalets fødeafdeling er en af de fødeafdelinger, der sender gravide videre til afdelinger på andre af Region Hovedstadens hospitaler. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nils Meilvang

Et stort antal gravide i hovedstadsområdet sendes på langfart og bliver henvist til at gå til fødselsforberedelse og til at føde på hospitaler langt fra, hvor de bor, fordi der ikke er plads til dem på deres lokale hospital.

De seneste måneder har flere hundrede gravide, som ønsker at føde på især Hvidovre Hospital, fået besked på, at der ikke er kapacitet til det, og at forberedelserne og fødslen derfor skal foregå på hospitalerne i Herlev eller Hillerød.

Det fremgår af en orientering fra administrationen til politikerne i Region Hovedstaden, som er betænkelige ved, hvad der beskrives som »kapacitetsudfordringerne« på fødselsområdet.

»Det er ikke godt, at så mange gravide bliver viderehenvist. Det er jo ikke det, der er meningen med de politiske beslutninger, vi har truffet. Meningen er, at man skal kunne komme ind på et hospital, som ligger i rimelig nærhed af ens bopæl. Vi må se på, om der er noget, som skal rettes op på,« siger formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Karin Friis Bach (R).

Ifølge orienteringen modtog Herlev Hospital alene i den sidste uge af december sidste år og januar i år 327 henvisninger fra de andre fødeafdelinger på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Nordsjællands Hospital i Hillerød vedrørende kvinder, som står til at skulle føde til sommer.

Hvidovre Hospital har de første seks uger af i år viderehenvist 297 kvinder, og Nordsjællands Hospital i Hillerød har skønsmæssigt modtaget 115 gravide fra Hvidovres optageområde, fremgår det.

Fødende cirkulerer rundt

Der er ingen tal fra Rigshospitalet, og der er gengangere i tallene fra de tre andre hospitaler med fødeafdelinger. En del kvinder har således cirkuleret rundt mellem flere hospitaler. Nogle af viderehenvisningerne udspringer også af det frie sygehusvalg, hvor nogen ønsker at føde på et andet hospital end det lokale og dermed er med til at presse kapaciteten, så andre må sendes videre til andre hospitaler.

Men hospitalerne lægger ikke skjul på, at det har været urimelige vilkår for mange gravide. »Det har været en rigtigt trist situation. Det grundlæggende problem, at vi skal have en anden, mere jævn fordeling af de fødende mellem de fire fødeafdelinger, arbejdes der på, og vi håber meget, at det bliver bedre, end det har været hidtil,« siger lægelig direktør Torben Mogensen, Hvidovre Hospital.

Han sætter bl.a. sin lid til, at en nyoprettet, central visitation af samtlige gravide i hele regionen kan være med til at skabe en mere jævn fordeling, så især den meget pressede fødeafdeling på Hvidovre, som er landets største, aflastes, og flere fødsler kommer til at foregå i Hillerød, hvor kapaciteten er knap så belastet. Den centrale visitation skal sikre, at der kommer et bedre overblik over det samlede antal gravide, som har meldt sig, og over hvor der er ledig kapacitet.

Samtidig er der også for nylig sket en ændring af de såkaldte optageområder, hvor hensigten ligeledes har været at sikre en anden, mere jævn fordeling af fødslerne.

Formålet har ikke mindst været at forhindre de situationer, hvor kvinder, som er gået i fødsel, har fået besked på at tage hen til et andet hospital, end det de var visiteret til og havde gået til fødselsforberedelse på. Det skete hele 176 gange sidste år.