Hr. og fru Jensen skal rustes til at redde flere hjertestop-ofre

Tusindvis af danskere skal den kommende tid rekrutteres og uddannes til at rykke ud og yde førstehjælp, når 112-alarmen går. Målet er, at langt flere end i dag skal overleve et hjertestop uden for hospitalet.

Foto: Betina Garcia. Tusindvis af danskere skal den kommende tid rekrutteres og uddannes til at rykke ud og yde førstehjælp, når 112-alarmen går - ligesom korpset af 112-akuthjælpere på Øre, som har eksisteret i flere år. Foto: Betina Garcia 
Læs mere
Fold sammen

Titusindvis af danskere skal nu rustes til at være klar til lynhurtigt at træde til og yde livreddende førstehjælp, hvis en ægtefælle, en kollega, en nabo, en passager i toget eller andre pludselig falder om med hjertestop ved siden af dem derhjemme, på jobbet, i toget, på gaden eller i nabolaget i det hele taget.

Flere regioner går nu sammen med bl.a. Dansk Folkehjælp i et storstilet projekt, ”Danmark redder liv”, som sigter på at rekruttere og uddanne et stort antal borgere i ”civilbefolkningen” i førstehjælp, så de kan rykke ud til hjertestop og andre akut livstruende tilstande og give hjertemassage og bruge hjertestarter, indtil ambulancen eller læge-helikopteren når frem.

Målet er, at langt flere vil overleve et hjertestop uden for hospitalet.

Politikerne har netop giver grønt lys for projektet i Region Syddanmark, hvor man forventer at uddanne mindst 1600 førstehjælpere i de kommende år – udover de ca. 500 112-akuthjælper, der allerede findes i de områder i regionen, hvor der er relativt langt til sygehuset.

»Vi har over de seneste år fået stablet nogle stærke akuthjælperordninger på benene på småøerne og i yderområderne i Region Syddanmark, der kan yde uvurderlig hjælp de første vigtige minutter. Førstehjælperne, der deltager i »Danmark Redder Liv«-projektet, vil på samme måde kunne træde til og hjælpe, indtil de professionelle sundhedsfolk dukker op,« siger formand for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark Thyge Nielsen (V).

Region Sjælland har allerede vedtaget, at man vil give sig i kast med et lignende projekt, hvor målet ligeledes er at få ca. 1600 borgere til at melde sig til førstehjælps-kurser inden for de næste 20 måneder, og ambitionen er at udvide til 6-8.000 førstehjælpere i løbet af fem år.

Samtidig er det også på den politiske dagsorden i såvel Region Midtjylland som i Region Nordjylland, at man også hér vil indgå i projektet, hvor der er forventning om markante resultater.

I Region Sjælland er målet således at hæve overlevelsen ved hjertestop, som i dag er på 12 til14 pct., til mindst 15 til 18 pct., hvis man i endnu flere tilfælde kan sikre, at der ydes førstehjælp af folk i den umiddelbare nærhed, når nogen falder om.

I dag oplever ca. 66 pct. af de borgere, der rammes af hjertestop, at blive hjulpet, inden akutberedskabet når frem. Målet i Region Sjælland er at øge den andel til 85 pct.

»Det vil kræve, at rigtigt mange borgere vil bakke op om projektet. Region Sjælland gør allerede i dag brug af frivillige, og vores erfaringer er rigtig gode. Vi ønsker derfor at skabe et beredskab, hvor helt almindelige borgere tilslutter sig et netværk af førstehjælpere, som træder til og gør en forskel for den borger, som rammes af hjertestop,« siger Jens Ravn (V), formand for det nære sundhedstilbud i Region Sjælland.

Projektet – og de høje forventninger – baserer sig ikke mindst på de gode erfaringer, der gennem de seneste år er opnået med de efterhånden op mod 80 korps af frivillige akuthjælpere, som er etableret i udkantsområder og på øer rundt omkring i landet, hvor ambulancehjælpen kan være meget lang tid undervejs.

De tilkaldes via en besked på deres mobiltelefon, og i det nye projekt vil førstehjælperne via en såkaldt FirstAED-app til smartphones blive varslet direkte fra alarmcentralen i en nødssituation.

Systemet bruger den aktuelle GPS-position, og de nærmeste ni førstehjælpere bliver underrettet, hvorefter de tre første, der reagerer ved et enkelt tryk, vil være på ulykkesstedet på få minutter – og dermed lang tid før ambulancerne.

Erfaringer fra Region Sjælland viste således på et tidspunkt, at akuthjælperne i 95 pct. af tilfældene var fremme før ambulancen, og at de i snit var alene med patienten i knap 18 minutter.