Hospitaler i hovedstaden må nedlægge stort antal sengepladser og fyre hundredvis af ansatte

Tirsdag fremlægger Region Hovedstadens hospitaler deres forslag til, hvordan de samlet skal spare 360 mio. kr. Der er lagt op til, at der skal nedlægges, hvad der svarer til 900 årsværk. Men det er også en sund øvelse, mener sundhedsøkonom.

ARKIVFOT: Herlev Hospital. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Lukning af jordemoderkonsultationer, kortere åbningstider på akutklinikkerne og omlægning fra indlæggelser til ambulante behandlinger.

Det er blot nogle af de forslag, Region Hovedstadens hospitaler kommer med som løsning på, hvordan de samlet sparer de 360 mio. kr., som de er blevet pålagt.

Omregnet til årsværk svarer sparekataloget til, at hospitalerne samlet skal nedlægge 900 årsværk.

Besparelserne vil primært komme til at ske som effektivisering og nedlæggelse af vakante stillinger, men hospitalerne er også tvunget til at afskedige.

Rigshospitalet regner med at nedlægge 158 reelle stillinger, og at der i løbet af efteråret skal afskediges mellem 100 og 150 personer. På Herlev-Gentofte Hospital regner man med omkring 50 fyringer.

Hospitalsdirektør på Amager-Hvidovre Hospital, Anders Agger, mener at det endnu er for tidligt at udtale sig om antallet af afskedigelser, men »det bliver nok umuligt at undgå fyringer« skriver han i en mail til Berlingske.

Spareøvelsen er større end tidligere år, og beslutningerne vil komme til at medføre forringelser på serviceniveauet, lyder det fra regionsmedlem, Lars Gaardhøj (S). Også Danske Patienter er bekymret for, at sparerunden ikke vil løse grundlæggende problemer med flere ældre og kronisk syge i fremtiden.

De udfordringer får man ikke løst, ved at gennemføre en årlig sparerunde, siger Danske Patienters direktør, Morten Freil.

»I stedet hiver man det luft ud af systemet, som der skal til at skabe de grundlæggende strukturelle ændringer. Vi så hellere, at man forsøgte at skabe fælles økonomiaftaler mellem regioner og kommuner fik fælles forpligtende kvalitetsmål og fælles ledelse på udvalgte områder,« siger han.

Gravide og nybagte forældre rammes af besparelser

Ud over lukningen af et stort antal sengepladser på samtlige af regionens hospitaler og en »generel effektivisering af Hovedstadens Psykiatri« indeholder sparekataloget særligt omfattende nedskæringer på akutklinikkerne og på tilbuddene til nybagte og kommende forældre.

Jordemoderkonsultationerne, der er knyttet til Nordsjællands Hospital, Herlev-Gentofte Hospital samt Amager-Hvidovre Hospital skal centraliseres. Amager-Hvidovre Hospital foreslår at lukke jordemodercentrene i Ishøj og Taastrup, hvilket vil medføre en forventet besparelse på 754.000 kr.

»Herudover vil vi ved at koncentrere ressourcerne kunne udnytte jordemødrenes tid mere effektivt,« skriver hospitalschef Anders Agger til Berlingske i en mail.

På Herlev-Gentofte Hospital lægges der yderligere op til at sløjfe den fødselsforberedende holdundervisning og i stedet tilbyde den som audiotorieundervisning. En omlægning som kredsformand for jordemødrene i Region Hovedstaden, Birgit Plough, beskriver som et tilbageskridt.

»Det er ikke mere end et par år siden, at undervisning i små hold blev oprettet, fordi det er dokumenteret, den tætte dialog med de kommende forældre har en positiv effekt,« siger hun.

Herlev-Gentofte Hospital har ikke ønsket at kommentere spareforslaget.

Det sparepunkt, der bekymrer Birgit Plough mest, er imidlertid den varslede omlægning af det såkaldte barselshotel, hvor nybagte forældre den første uge efter fødslen kan henvende sig, hvis de eksempelvis har problemer med amningen.

Det er et tilbud, der blev oprettet i 2010 for at kunne servicere forældrene uden at belaste børneafdelinger eller vagtlægesystem. I spareforslaget er der lagt op til at rykke barselshotellet ind som en del af Rigshospitalets nye patienthotel.

»Man kommer til at ødelægge en velfungerende enhed, der lige har fået tilført midler, og som imødekommer de nybagte forældre og afhjælper hospitalerne med dyre genindlæggelser,« siger Birgit Plough, der ikke mener, det er hensigtsmæssigt, at de nybagte forældre skal omgås alle andre former for patienter.

Det er ikke en bekymring som centerdirektør på Rigshospitalet, Kurt Stig Jensen deler.

»Forældrene kommer til at være tættere på fødeafdelingen, og fra hospitalets side vil vi kunne spare en ekstra husleje og indføre en mere hensigtsmæssig bemanding. Jeg vurderer, at patienthotellets fysiske rammer måske endda er bedre end barselshotellets nuværende, og vi vil selvfølgelig forsøge at skabe familiecentrerede rammer for de nybagte forældre,« siger centerdirektør Kurt Stig Jensen.

Forslag om lukning af Frederiksberg akutklinik

På Bispebjerg-Frederiksberg Hospital regner man med at kunne spare over fem mio. kr. ved at lukke akutklinikken på Frederiksberg Hospital, som i dag behandler mellem 2.000 og 3.000 patienter om måneden. I stedet henvises borgerne til akutafdelingen på Bispebjerg Hospital.

»Der er ikke noget godt i den slags sparerunder, men vi mener, at det vil være en af de strukturelle besparelser, som vil gøre mindst ondt på patienter og personale,« siger vicedirektør på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital Kurt Espersen.

På Herlev-Gentofte Hospital lægges der op til at lukke akutklinikken på Gentofte én time tidligere end i dag, hvor der er åbent til kl. 22

En sund øvelse

Trods bekymringer, er spareøvelsen ikke »jordens undergang for det københavnske sundhedsvæsen«, lyder det fra sundhedsøkonom Jakob Kjellberg.

»Man kan let komme til at tro, at der efterhånden ikke er mere tilbage at sundhedsvæsenet, men den her type sparerunde er ikke for at spare, men for at udvikle sundhedsvæsenet. Den udvikling skal ske indenfor et nulbudget, og derfor er det nødvendigt at se kritisk på, hvilke behandlinger, der kan gøres billigere,« siger han og tilføjer:

»På mange måder er det en sund øvelse at gå sine aktiviteter igennem. Der kan være kommet teknologiske fremskridt, der gør, at man kan foretage nogle opgaver i dag kan gøres langt mere effektivt og formentligt kommer man til at investere i ny medicin, ny teknologi samt ansættelser på andre områder, som man gerne vil sætte i gang.«

Spareforslagene fremlægges tirsdag for regionsrådets medlemmer, som vil komme med en politisk godkendelse den 20. september.