Hørsholm sygehus skal være psykiatrisk hospital

Hørsholm Sygehus skal ikke længere udføre bl.a. bryst- eller rygoperationer. I stedet skal sygehuset behandle psykiatriske patienter, foreslår Region Hovedstaden. Kommunens borgmester er »forbavset«.

Hørsholm Sygehus skal forvandles til et hospital, som udelukkende behandler psykiatriske patienter.

Sådan lyder et udspil i en ny hospitals- og psykiatriplan for sygehusvæsenet i Region Hovedstaden, erfarer Berlingske Tidende.

I det oplæg, som regionens administration præsenterer i dag, kan der dermed være lagt op til en helt ny rolle for det nordsjællandske sygehus, som i dag primært beskæftiger sig med planlagte operationer inden for f.eks. brystkirurgi og rygkirurgi og også har en fortid som såkaldt frisygehus.

Hørsholms borgmester Uffe Thorndahl (K) er umiddelbart tilfreds med, at der fortsat skal være sygehusdrift på Hørsholm Hospital, der flere gange har været i farezonen for at blive nedlagt.

Men han er også »forbavset« over forslaget, fordi der lige er etableret et nyt psykiatrihospital med 100 sengepladser lidt længere oppe af kysten i Helsingør.

»Men hvis Hørsholm bliver til et psykiatrihospital, håber jeg virkelig, at de kompetencer og den meget høje kvalitet på ikke mindst brystkirurgien, som Hørsholm er kendt for, videreføres på samme niveau i anden sammenhæng,« siger Uffe Thorndahl.

Da den nuværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var amtsborgmester i det daværende Frederiksborg Amt, fik Hørsholm Sygehus status som frisygehus med friere hænder til at tilrettelægge driften.

På et tidspunkt blev sygehuset sat til salg i håbet om at lokke en stor privat aktør på banen. Private firmaer fra såvel Sverige som Tyskland var umiddelbart meget interesserede i at overtage sygehuset, men endte i sidste ende til at sige nej til tilbuddet.

Årsagen til, at Hørsholm Sygehus nu bringes i spil som psykiatrihospital menes at være, at de psykiatriske afdelinger på andre sygehuse i Region Hovedstaden, bl.a. på Gentofte Hospital, har ringe lokalemæssige forhold, og at der derfor kunne være fornuft i at bruge bygningen i Hørsholm til formålet.