Højesteret: Nej til at udsætte millionbøder til ROJ TV

Den kurdiske tv-station ROJ TV skal punge ud med ti millioner kroner, har Højesteret netop afgjort. ROJ TV får heller ikke udskudt fratagelsen af sendetilladelse.

ROJ TV er en kurdisk tv-kanal, der sender til fire dele af Kurdistan og 78 lande over hele verden. ROJ TVs hovedsæde på H.C. Andersens Boulevard. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristian Brasen

Højesteret har fredag afvist, at en anke af landsrettens dom over de to selskaber bag den kurdiske TV-station ROJ TV får opsættende virkning.

Det betyder, at de to selskaber, ROJ TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S, skal til lommerne og punge ud med i alt ti millioner kroner. Desuden vil de to selskaber blive frataget retten til at sende TV.

Højesterets afgørelse kommer, efter at advokat Bjørn Elmquist og advokat Steen Bach på vegne at de to selskaber har anket landsrettens dom fra 3. juli og bedt om, at anken får opsættende virkning i forhold til effektueringen af landsrettens dom.

Men det har Højesteret altså afvist.

Østre Landsret afgjorde 3. juli, at selskaberne er skyldige i at overtræde straffelovens bestemmelse om terrorisme, fordi ROJ TV har været talerør for Kurdistans Arbejderparti, PKK, der er på EUs terrorliste på grund af terrorhandlinger, blandt andet i Tyrkiet.

I afgørelsen fra Højesteret hedder det ifølge domstol.dk, at det er Procesbevillingsnævnet, der skal afgøre, om landsrettens dom kan indbringes for Højesteret. Højesteret kan dog beslutte at udsætte eller standse fuldbyrdelsen, hvis der »kan ske uoprettelig skade«.

Men det finder Højesteret ikke grundlag for i denne sag.

Højesteret henviser til, at selskabernes direktør Imdat Yilmaz har forklaret, at de fra marts 2012 har sendt via NUCE TV, der ikke er det samme som ROJ TV.