Højesteret lemper beviskrav i sag om kvindes kræftsygdom

En fejl forhindrede, at lungekræft blev opdaget på tidligt stadie hos nu afdød kvinde, vurderer Højesteret.

Højesteret har besluttet at lempe en del af beviskravet i en sag om mangelfuld opfølgning på undersøgelser af kvinde, der senere blev diagnosticeret med lungekræft. (Arkivfoto). Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Tvivlen skal komme den skadelidte til gode, mener Højesteret, som har valgt at lempe en del af beviskravet i en sag om en nu afdød kvindes kræftsygdom.

Kvinden døde i januar 2019.

Hun fik konstateret lungekræft i oktober 2012. Men allerede på røntgenoptagelser fra 2008 kunne man konstatere en plet på hendes lunge - et såkaldt rundinfiltrat.

Ifølge de gældende retningslinjer skulle opdagelsen af en sådan plet på en patients lunge føre til nærmere undersøgelser og udredning for lungekræft.

Men kvinden blev dengang ikke udredt yderligere, og dermed blev der begået en ansvarspådragende fejl, skriver Højesteret i sin afgørelse af sagen.

I sagen står boet efter kvinden på den ene side og Ankenævnet for Patienterstatningen på den anden.

Spørgsmålet er, om fejlen i 2008 førte til, at kvindens kræftdiagnose blev forsinket. Og i givet fald om forsinkelsen var medvirkende til, at hendes sygdom blev uhelbredelig.

Som udgangspunkt skal det - i sager om erstatning for fejl i sundhedsvæsenet - være overvejende sandsynligt, at en skade kunne være undgået, hvis den pågældende patient havde fået en anden behandling.

Men der er tilfælde, hvor kravene til bevis kan lempes - og det har Højesteret besluttet at gøre i den aktuelle sag.

Højesteret lader tvivlen komme patienten til gode, hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt kvinden allerede i 2008 kunne være diagnosticeret med begyndende lungekræft, hvis hun var blevet udredt yderligere.

Hun fik først konstateret lungekræft i 2012.

Om den forsinkede diagnose førte til, at sygdommen blev uhelbredelig, kan Højesteret dog ikke afgøre. Derfor sender retsinstansen sagen videre til patientskademyndighederne.

Afgørelsen er en stadfæstelse af byrettens dom.

I sagsomkostninger for byretten og landsretten skal Ankenævnet for Patienterstatning betale 62.760 kroner til boet efter den nu afdøde kvinde.

Desuden skal Ankenævnet for Patienterstatningen betale 56.000 kroner i sagsomkostninger for Højesteret til statskassen.

Da sagen blev vurderet af landsretten, blev Ankenævnet for Patienterstatningen frifundet.

/ritzau/