Højesteret frifinder staten for at diskriminere udlændinge

Det var ikke diskrimination, da tre udlændinge med PTSD ikke fik dispensation i statsborgerskabsansøgning.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Udlændinge- og Integrationsministeriet diskriminerede ikke tre udenlandske statsborgere, der uden held søgte om at få dansk statsborgerskab.

Det er konklusionen i en dom, som Højesteret tirsdag har afsagt.

De tre udlændinge lider alle af posttraumatisk stressyndrom, PTSD.

De tre fik i perioden mellem 2006 og 2011 alle afslag på at få dansk statsborgerskab, da de ikke bestod den påkrævede sprogtest i dansk.

Derefter afslog ministeriet muligheden for, at de kunne søge om dispensation på grund af deres PTSD-lidelse, og det opfattede udlændingene som forskelsbehandling.

De tre udlændinge er en iraker, en afghaner og en palæstinenser.

Højesteretten mener dog, at den tredje havde gjort rede for, at han på afgørelsestidspunkterne led af en langvarig funktionsnedsættelse.

Men han havde derimod ikke godtgjort, at han på afgørelsestidspunkterne ikke var i stand til at bestå sprogtesten.

De tre udlændinge er en iraker, en afghaner og en palæstinenser.

Lidelserne kan nemlig gøre det umuligt at lære det nye sprog. Men det var ikke tilfældet for de tre sagsøgere.

PTSD gav på daværende tidspunkt ikke mulighed for at søge om dispensation, så de valgte at gå rettens vej.

De tre mente, at det var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og en FN-konvention om handicappedes rettigheder.

Højesteret kom dermed frem til samme resultat, som Østre Landsret afsagde i en dom 13. maj 2016.

De tre udlændinge er en iraker, en afghaner og en palæstinenser.

Det var en advokat fra Institut for Menneskerettigheder, der førte sagerne for de tre personer.