Højesteret bremser udlevering: Rumænske fængsler for dårlige

Tre rumænske kvinder, der anklages for organiseret menneskehandel, slipper for at blive udleveret.

Arkivfoto: Både Justitsministeriet og Østre Landsret har tidligere sagt god for at sende kvinderne afsted. Men landets øverste domstol siger stop. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest

Forholdene i de rumænske fængsler er så tvivlsomme, at tre kvinder slipper for at blive udleveret til deres hjemland.

Det fastslår Højesteret onsdag i en principiel afgørelse.

Både Justitsministeriet og Østre Landsret har tidligere sagt god for at sende kvinderne afsted. Men landets øverste domstol siger stop.

I deres afgørelse påpeger de fem højesteretsdommere, at kvinderne i rumænske fængsler ville risikere at skulle afsone i celler, hvor de blot ville være sikret et personligt rum på to kvadratmeter.

Det ville ifølge domstolen være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

De tre kvinder - en mor og hendes to døtre, der bor i Nordsjælland - anklages af Rumænien for organiseret menneskehandel.

Sagen mod dem er rejst som udløber af den store Hvepsebo-sag i Danmark. Den viste, at et stort antal fattige rumænere groft blev udnyttet til bedragerier og andre former for kriminalitet.

Normalt skal domstolene klappe hælene i, når et EU-land udsteder en europæisk arrestordre, som det er tilfældet her.

Princippet om gensidig tillid mellem medlemsstaterne er en »hjørnesten« i det retlige samarbejde. Derfor kan en domstol som udgangspunkt ikke nægte at udlevere en person.

Afsoningsforholdene i Rumænien er imidlertid så problematiske, at Højesteret ikke kan være med.

Retten henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i efteråret har udtalt sig om netop den plads, et frihedsberøvet menneske skal kunne råde over.

I en sag mod Kroatien fastslog domstolen i Strasbourg, at indespærring på mindre end tre kvadratmeter i længere tid udgør nedværdigende behandling, som er i strid med menneskerettighedskonventionens artikel tre.

I Kroatien havde en mand kunnet boltre sig på 2,62 kvadratmeter i 27 dage.