HK: Urimeligt at smide 65-årige ud af a-kassen

Højesteret har mandag afgjort, at det ikke strider imod EU-reglerne at smide danskere i pensionsalderen ud af a-kassen. »Uretfærdigt,« mener HK.

En ærgerlig og uretfærdig afgørelse. Sådan lyder reaktionen fra fagforbundet HK, efter at Højesteret mandag har fastslået, at det er lovligt at smide 65-årige ud af a-kassen.

Uanset om man arbejder eller ej, er det således slut med at være medlem af en a-kasse, når man når man pensionsalderen, og det er »helt uforståeligt«, mener næstformand i HK Mette Kindberg.

»Vi skal arbejde i flere og flere år, og seniorerne gør en kæmpeindsats på arbejdsmarkedet, men de må ikke være medlem af en a-kasse og forsikre sig mod arbejdsløshed som alle andre. Det her får ikke folk til at blive på arbejdsmarkedet. Det presser dem til at forlade det,« siger hun og henviser til, at dommen vil afskære pensionsmodne danskere fra at modtage dagpenge, hvis de bliver arbejdsløse.

I oktober 2012 gav Østre Landsret Beskæftigelsesministeriet medhold i, at det er lovligt at have en aldersgrænse for medlemskab af en a-kasse. Og den dom blev anket til Højesteret, der altså mandag har stadfæstet landsrettens afgørelse i sagen om et medlem af Ledernes A-kasse, der i 2009 meldte sig ledig og bad om dagpenge efter at være fyldt 65 år. Men svaret fra a-kassen var, at medlemskabet var ophørt samme dag, som medlemmet fyldte 65.

Og det er en urimelig forskelsbehandling, mener Mette Kindberg.

»Politikerne ønsker, at vi tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet. Og så er denne afgørelse jo et helt forkert signal at sende til de mennesker over 65, der stadig gør en stor indsats på arbejdsmarkedet,« siger hun.

HK har 2.300 medlemmer over 65 år, der fortsat er i arbejde, og for sikre dem et trygt dagpengesystem opfordrer Mette Kindberg politikerne til hurtigst muligt at ændre reglerne - senest med den bebudede dagpengereform.