Hjemmeværnsfolk rustes til kamp mod terror

Efter terrorangrebet i København i februar forbereder Rigspolitiet, forsvaret og Hjemmeværnet at sætte bevæbnede frivillige ind ved terrorangreb, hvis politiets egne ressourcer ikke slår til. Forsvarsminister Peter Christensen (V) håber, at situationen aldrig opstår.

Fremover skal bevæbnede hjemmeværnssoldater kunne assistere politiet i forbindelse med opgaver, hvor politiets egne ressourcer ikke slår til. Som for eksempel bevogtningen af synagogen i Krystalgade i København. Fold sammen
Læs mere

Hjemmeværnssoldater og andre soldater med skarpladte våben i hænderne på gaderne i Danmark, parate til at imødegå terroristers angreb, bliver nu en reel mulighed i tilfælde af et større terrorangreb i Danmark.

Efter terrorangrebet i København i februar satte politiet i nogle timer ubevæbnede og ubeskyttede hjemmeværnssoldater til at afspærre området omkring Krudttønden. Siden har forsvaret, Hjemmeværnskommandoen og Rigspolitiet forberedt sig på om nødvendigt at kunne indsætte bevæbnede og beskyttede soldater samt hjemmeværnsfolk med skudsikre veste til at hjælpe politiet i situationer, hvor politiets egne ressourcer ikke slår til, oplyser chefpolitiinspektør Jørn Aabye, Rigspolitiet.

Bevæbnede soldater kan kun indsættes, når politiet og forsvaret har fået tilladelse efter en bestemt procedure for forsvarets hjælp til politiet, som medfører, at både justitsministeren og forsvarsministeren skal give tilladelse.

Rettidig omhu

Chefpolitiinspektør Jørn Aabye siger, at »man har bind for øjnene, hvis man ikke forbereder sig på en situation, hvor det bliver nødvendigt at trække på forsvaret og Hjemmeværnet«.

»Der findes scenarier, hvor vi også i Danmark kan komme i den situation, at politiets ressourcer ikke slår til. Det er rettidig omhu, at vi nu forbereder os sammen med forsvaret til at rekvirere særlig hjælp fra det, herunder fra Hjemmeværnet,« siger Jørn Aabye.

Han oplyser, at politiet blandt andet vil instruere det militære personel i opgaven.

»I mange år har politifolk stået til rådighed for Hjemmeværnet med undervisning i mere hverdagsagtige opgaver som eftersøgning og trafikregulering. Nu bygger vi oven på den uddannelse, og vi vil indgå i et uddannelsesmæssigt samarbejde med forsvaret,« siger han.

Chefen for Totalforsvarsregion København, og dermed for Hjemmeværnet i hovedstaden, oberst Eigil Schjønning, er ikke betænkelig ved tanken om at sende frivillige med skarpladte våben ind i en terroropgave, hvor de risikerer konfrontationer med civile.

»Nu er der nogle, også i politiet, der ser, at politiet er tyndt bemandet, og så er der kun Hjemmeværnet tilbage. Vi vil sikre os hundrede procent, at det er de rigtige, vi sender derud, hvis der bliver brug for os, og derfor håndplukker vi dem til opgaven,« tilføjer obersten.

Opgaven afgøres af politiet

Forsvarsminister Peter Christensen (V) understreger, at det er politiet, der skal definere den opgave, som Hjemmeværnet i givet fald skal løse.

»Jeg håber selvsagt ikke, at vi kommer i en situation, hvor vi har behov for at bevæbne Hjemmeværnet eller forsvaret i Danmark. Det er ikke et politisk mål at se bevæbnet militær i gaderne for at passe på os danskere. Men efter terrorangrebet i Paris synes jeg, at man kan forestille sig alt. «

Ministeren tilføjer, at når politiet rekvirerer Hjemmeværnet, så skal der ske en afklaring af de betingelser, som hjemmeværnsfolkene skal arbejde under – altså om de skal være bevæbnede og iført skudsikre veste.

»Selvfølgelig skal hjemmeværnsfolkene være lige så godt beskyttede som en betjent, når det er nødvendigt,« siger han.

Delte meninger

På Christiansborg er meningerne delte. Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, er kritisk.

»I den slags akutte tilfælde er det politiet og specialtrænede militærfolk, der skal indsættes. Hjemmeværnet kan bidrage sammen med det civile beredskab, for eksempel til afspærring og brandbekæmpelse og andre ubevæbnede opgaver,« siger hun.

Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Marie Krarup, er derimod glad for, at Hjemmeværnet kan indsættes bevæbnet.

»Det er jo fantastisk, for det har vi bedt om hele tiden. Mange af dem er jo toptrænede Afghanistan-veteraner, som ikke vil begå de fejl, som politiet begik,« siger hun med henvisning til angrebet på den jødiske synagoge i København, hvor det ikke lykkedes to maskinpistolbevæbnede politifolk at stoppe terroristen Omar Abdel Hamid El-Husseins angreb.