Hjemmeværnsfolk afvæbnes efter terrordrab

Hjemmeværnet inddrager bundstykkerne til M95-automatgeværer, der opbevares hos tusindvis af frivillige hjemmeværnssoldater. ​

Hjemmeværnsøvelse ved randers Fjord. Arkivfoto: Annelene Petersen Fold sammen
Læs mere

I al ubemærkethed har Hjemmeværnet indledt en midlertidig afvæbning af de frivillige medlemmer. Det sker efter terrordrabet i København i februar, hvor en stjålet automatriffel af typen M95 tilhørende Hjemmeværnet blev brugt til angrebet på kulturhuset Krudttønden i København.

4.328 frivillige hjemmeværnsmedlemmer har udleveret våben til opbevaring i hjemmet, men senest 30. marts skal bundstykkerne, også kaldet våbenlåsene, til disse våben midlertidigt inddrages og opbevares på centrale depoter rundt om i landet. Uden bundstykket kan et våben ikke affyres.

Afleveringen af bundstykkerne gennemføres i forbindelse med en ekstraordinær våbenkontrol, hvor kontrollanter aflægger besøg hos hvert enkelt medlem for at sikre sig, at hans våben er til stede og opbevares i våbenskab, sådan som reglerne kræver.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, oplyser, at bundstykkerne inddrages midlertidigt, mens Hjemmeværnet undersøger, hvorledes sikkerheden omkring opbevaring af våben i hjemmene kan forøges på en måde, så de frivillige soldaters beredskab kan opretholdes. Denne proces, og gennemførelsen af nye sikkerhedsbestemmelser og procedurer, kan strække sig over adskillige måneder, anslår han.

Reaktionen fra de frivillige har foreløbig ikke været positiv:

»Ændringer af den art udløser spørgsmål fra de frivillige om ikke Hjemmeværnet og samfundet stoler på dem længere. Man synes, at Hjemmeværnet skal tro på, at medlemmerne gør tingene rigtigt, og nogle af dem vil nok melde sig ud af Hjemmeværnet. Jeg er klar over, at nogle vil synes, at vi gør et meget dybt indgreb,« siger Finn Winkler.

Antallet af udleverede våben til Hjemmeværnets frivillige er kun en dråbe i havet sammenlignet med de 800.000 - 900.000 jagtvåben, der ifølge Berlingskes oplysninger opbevares hjemme hos Danmarks omkring 200.000 jægere.

»Men Hjemmeværnet kan ikke tåle at blive beskyldt for ikke at passe på sine våben,« siger Finn Winkler.

Beslutningen om at afvæbne Hjemmeværnet har allerede udløst vrede blandt frivillige i Jylland. En gruppefører i Jylland, med mere end tyve års medlemsskab og ekstra uddannelser i bagagen, og som ikke ønsker sit navn i avisen, vil ikke nøjes med at aflevere bundstykket til sin riffel.

»Jeg afleverer hele lortet, og melder mig ud,« siger han.

Ifølge den anonyme gruppefører vil mindst halvdelen af hans gruppe følge med ud af Hjemmeværnet:

»Vi træner for at kunne kæmpe for Danmark, og det kan vi ikke gøre uden våben. Hvad skal vi gøre, hvis et storcenter rammes af terror. Skal vi så stille op og råbe ad fjenden? Danmark ligger åbent nu, for hvem vil man ringe til, hvis der sker noget stort« spørger han.

Gruppeføreren tilføjer, at han udover sit hjemmeværnsvåben også opbevarer adskillige jagtvåben, som han fortsat har tilladelse til at have i hjemmet.

Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Marie Krarup, er vred over, at beslutningen om at afvæbne Hjemmeværnet i en periode ikke er blevet præsenteret for partierne bag forsvarsforliget.

»Det er helt forkert, at vi ikke bliver inddraget, for beslutningen betyder jo, at terrorberedskabet i Danmark nedsættes. Jeg ville have modsat mig beslutningen,« siger hun.

Marie Krarup finder det rigtigt, at sikkerheden omkring Hjemmeværnets våben forøges, men det bør ske, uden at hele Hjemmeværnet afvæbnes på samme tid. Hun vil nu tage forløbet op, når forsvarsforligskredsen mødes sidst på måneden.

Venstres forsvarsordfører, Troels Lund Poulsen, er oprørt over at høre om afvæbningen af Hjemmeværnet fra Berlingske.

»Forsvarsministeren har stillet forsvarsforligskredsen en analyse i udsigt, og så er det forfærdeligt, at vi skal høre om det fra medierne først. Men jeg har ikke nogen holdning til sagen, før jeg har fået en orientering fra ministeren,« siger han.

Troels Lund Poulsen kalder det dog »vanvittigt« at skride til handling overfor Hjemmeværnet på baggrund af et hjemmerøveri, hvor en M95 automatriffel blev stjålet og siden formentlig brugt til terrorangrebet i København.

SFs ordfører, tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen, siger, at han »er ikke ked af«, at Hjemmeværnet indsamler bundstykkerne.

»Det vil jeg ikke bebrejde regeringen,« tilføjer han.

Ifølge Holger K. Nielsen har partierne tidligere fået en orientering om, at Hjemmeværnet er på vej med initiativer til at sikre de udleverede våben bedre. Han vil afvente nærmere oplysning om Hjemmeværnets initiativer, inden han vil tage stilling til, om Hjemmeværnet bør forblive afvæbnet.