Hjemmeværnsfolk afleverer deres våben

Godt syv procent af hjemmeværnsfolkene har ikke blot afleveret bundstykkerne, men hele riflen, oplyser Hjemmeværnet. Antallet af militære rifler i private hjem er dermed snart under 4.000.

I begyndelsen af marts havde 4.328 hjemmeværnsfolk deres våben opbevaret i et våbenskab i hjemmet, men efter værnsledelsens beslutning om at inddrage bundstykkerne i kølvandet på terrorangrebene i København 14. og 15. februar, hvor blandt andet en M95-riffel, der var stjålet fra en hjemmeværnsmand i Ringsted, blev brugt, har 321 hjemmeværnsfolk afleveret hele våbnet. Fold sammen
Læs mere

Antallet af udleverede våben til opbevaring i hjemmene hos Hjemmeværnets medlemmer er faldet, siden Hjemmeværnets ledelse for en måned siden besluttede midlertidigt at inddrage bundstykkerne til de automatrifler af typen M95, der befinder sig i private hjem. Beslutningen om at inddrage bundstykkerne kom efter terrorangrebene i København 14. og 15. februar, hvor en riffel, der var stjålet fra en hjemmeværnsmand i Ringsted, blev brugt til angrebet på Krudttønden, hvor en person blev dræbt og flere politifolk såret.

Alle bundstykker blev indsamlet inden udgangen af marts, hvorved riflerne ikke kan affyres. Men godt syv procent af hjemmeværnsfolkene nøjedes ikke med at aflevere bundstykkerne, men har i stedet afleveret hele riflen, oplyser Hjemmeværnskommandoen.

I begyndelsen af marts havde 4.328 hjemmeværnsfolk deres våben opbevaret i et våbenskab i hjemmet. Nu har 321 af dem afleveret hele våbnet, så antallet af udleverede rifler er nede på 4.007 styk.

»Jeg er ked af afleveringerne, for inddragelsen af bundstykker er kun midlertidig. Men jeg forstår godt reaktionen,« siger Hjemmeværnets chef, generalmajor Finn Winkler. Han håber at have forslag til nye og skærpede regler om opbevaring af Hjemmeværnets våben klar inden månedens udgang, og han forventer også at kunne træffe beslutningen om de nye regler selv, altså uden at skulle afvente politisk godkendelse.

»Vi skal finde en balance mellem en sikker opbevaring på den ene side og så Hjemmeværnets beredskab og adgang til at kunne øve beredskabet på den anden side. Men der bliver ikke tale om status quo, altså at vende tilbage til de hidtidige regler,« siger Finn Winkler.

Svenske erfaringer

Blandt overvejelserne er anvendelse af såkaldte kammerlåse – en låsemekanisme, som indsættes i riflen på bundstykkets plads, og som er vanskelig at fjerne uden at ødelægge riflen. Det svenske hjemmeværn har gode erfaringer med kammerlåse.

Hjemmeværnet har siden 2010 opstillet våbenskabe i hjemmene hos de medlemmer, der har haft våben til privat opbevaring. Men alligevel er der blevet stjålet tre-fire våben fra hjemmene siden da.

Antallet af udmeldelser fra Hjemmeværnet er foreløbig ikke meget anderledes end normalt. I marts 2013 modtog Hjemmeværnet 237 udmeldelser, i marts 2014 mistede Hjemmeværnet 180 medlemmer, og i år har 197 meldt sig ud. Men Finn Winkler forudser, at udmeldelserne vil tage fart, hvis spørgsmålet om våbenopbevaring i hjemmet ender på en måde, som medlemmerne opfatter som urimelig eller som udtryk for manglende opbakning. Udfaldet vil være definerende for, om folk gider denne organisation,« siger Finn Winkler.

Uklar fremtid

Hjemmeværnet er i øvrigt den eneste del af forsvaret, som halvvejs i indeværende forsvarsforligsperiode ikke har fået en politisk afklaring på, hvorledes forsvarsforliget fra 2012 skal udmøntes.

Kort før jul viste en rapport fra revisionsfirmaet Deloitte, som var behandlet af et tværministerielt embedsmandsudvalg, at der kan spares mellem 70 og 100 millioner af Hjemmeværnets budget på cirka 500 millioner årligt, ved at gennemføre en lang række centraliseringer og effektiviseringer, blandt andet sammenlægning af distrikter og depoter.

Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Marie Krarup, er lidt overrasket over, at ikke flere end knap otte procent har afleveret deres rifler.

»Jeg synes stadig, det var en forkert beslutning at inddrage bundstykkerne, for man fortæller jo på den måde Hjemmeværnets medlemmer, at deres opgave ikke er så vigtig, og at man ikke er tilstrækkeligt ansvarlig til at have våben hjemme. Det er et ordentligt spark,« siger hun.

SFs forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, er godt tilfreds med faldet i antallet af udleverede våben.

»Vi anerkender, at Hjemmeværnet gør mange fornuftige ting. Men jeg har svært ved at se begrundelsen for, at de skal være bevæbnede. Det er noget, der stammer fra Den Kolde Krigs tid,« siger han.