Hjemmeværnets elite fik oprydningsordre for over et år siden

Forsvarets Interne Revision har rettet kikkerten mod Hjemmeværnets eliteenhed, SSR, der roder fra top til bund.

SSR, Hjemmeværnets Særlige Støtte- og Rekognosceringskompagni, har som opgave at støtte Frømandskorpset og Jæger-korpset, når forsvarets specialstyrker er i aktion. Arkivfoto: Hjemme-værnskommandoen Fold sammen
Læs mere

Hjemmeværnets særlige eliteenhed, Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR), fik allerede i marts 2014 besked på at rette op på en række af kompagniets administrative procedurer.

Det skete i forbindelse med en inspektion, som Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland gennemførte. Inspektionsrapporten fra 2014 indeholder kun overskrifter, men økonomiforvaltningen får bedømmelsen »Ikke tilfredsstillende, men på vej«.

Men da et nyt inspektionshold, denne gang fra Hjemmeværnets ledelse i Hjemmeværnskommandoen kom på besøg et år senere, var der ikke sket forbedringer.

Det oplyser Hjemmeværnskommandoen i et skriftligt svar til Berlingske.

Hjemmeværnskommandoens kritiske inspektionsrapport fra marts, som blev omtalt i Berlingske tirsdag, oplyste bl.a., at de foresatte myndigheder i Hjemmeværnet, som skulle kontrollere SSRs pengeforbrug, så med »mindre kritiske øjne« på netop denne enhed.

Nøglepersoner, som blev interviewet af inspektionsholdet, »efterlod det indtryk, at der i større eller mindre grad ved myndighederne var en kultur omkring forvaltning af SSR, der bevirker, at man bevidst forholder sig mindre kritisk til SSR’s økonomiforvaltning. Det skyldes en erfaring for, at »SSR jo alligevel får lov til det hele«.

Hjemmeværnskommandoen afviser, at kritikken af SSRs forvaltning og de ovenstående myndigheders manglende indgriben burde have personalemæssige konsekvenser for nogen. Hjemmeværnskommandoen afviser også i en e-mail, at der er behov for en ekstern eller uvildig undersøgelse.

»Det er altid en vurdering af, på hvilket niveau undersøgelser skal foretages. På baggrund af henvendelsen fra Totalforsvarsregion Sjælland valgte Hjemmeværnskommandoen indledningsvis at anvende egne interne ressourcer til at gennemføre undersøgelsen, benævnt »Temainspektion«.

Da den interne undersøgelse afdækkede de forhold, der ønskedes undersøgt fandt Hjemmeværnskommandoen for nærværende ikke anledning til at iværksætte yderligere, herunder eksterne undersøgelser«, skriver Hjemmeværnskommandoen.

»Alt blev jo godkendt«

I forsvaret er det Forsvarsministeriets Interne Revision, FIR, der på samme måde som Rigsrevisionen kontrollerer anvendelsen af skatteydernes penge.

Revisionschef Carsten Kyhnauv oplyser, at han har modtaget Hjemmeværnskommandoens inspektionsrapport, og at FIR »er opmærksom« på sagen. Men derudover ønsker han ikke at oplyse, hvad FIR vil foretage sig.

En af de frivillige, der kritiseres i Hjemmeværnskommandoens inspektionsrapport, er den nu forhenværende forsyningsbefalingsmand, oversergent Lars Drøger. Han oplyser, at han aldrig tidligere har modtaget kritik fra ovenstående myndigheder for sin måde at drive depot på eller for sine bestillinger af forbrugsvarer. »Alt blev jo godkendt,« siger han.

Oversergenten er stadig medlem af Hjemmeværnet, men ikke af SSR, som han forlod efter et sammenstød med kompagnichefen, kaptajn Nicolai Martinu.

Kompagnichefen for SSR, kaptajn Nicolai Martinu, sendte i går en e-mail til kompagniets 78 aktive om den kritiske inspektionsrapport. Efter et enkelt år i chefstolen afgår kaptajnen ved udgangen af juli. Medlemmerne vil i næste uge efter et møde i Totalforsvarsregion Sjælland få nærmere besked om både den fremtidige ledelse af kompagniet og om, hvordan SSRs forvaltning af penge og andre forhold vil blive rettet op.

Berlingske skrev tirsdag, at Hjemmeværnets samlede udgift til SSR er på fem-syv millioner kr. om året. Det er ikke korrekt: Ifølge Hjemmeværnskommandoen løb udgifterne i 2014 op på knap 3,4 millioner kr. I år er udgifterne langt lavere, fordi SSR blev underlagt driftsstop i begyndelsen af året og kun langsomt har genoptaget vedligeholdende uddannelse af de enkelte medlemmer.