Hjemmeværnet bag fjendens linjer

Siden Den Kolde Krigs begyndelse har frivillige i Hjemmeværnet forberedt sig på at kunne observere mod en fjende og skjule sig i længere perioder i fjendeland.

Hjemmeværnets eliteenhed, SSR, skal bl.a. støtte Frømandskorpset og Jægerkorpset, men den frivillige enhed er foreløbig sat på standby, indtil der er truffet afgørelse om dens fremtid. Fold sammen
Læs mere

Den Kolde Krig var på vej mod frysepunktet, Fidel Castro havde taget magten i Cuba, og rustningskapløbet fortsatte i rummet med den russiske opsendelse af satelitten Luna 1 i kredsløb om Jorden, da Hjemmeværnet oprettede enheden, der blev forløber for SSR – Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni.

Enhedens formelle navn var Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando, der i det daglige blot blev kaldt Patruljekompagniet. Ligesom andre hjemmeværnsenheder lød opgaven først og fremmest på at holde øje med fjenden, men Patruljekompagniet skulle tage den svære del af opgaven, kaldet fjernopklaring.

Kompagniet består af mindre patruljer, som både dengang og nu skal kunne indsættes dybt i fjendeland, hvor de i skjul og gennem længere tid skal rapportere om, hvad fjenden foretager sig. Det er en opgave, som kræver stor udholdenhed og fysik, samt træning i at forblive og overleve uopdaget. Patruljekompagniet havde base på Sjælsmark Kaserne, men flyttede til Høvelte kaserne, da Sjælsmark blev nedlagt. Men selv om basen altså er placeret på Sjælland, bor medlemmerne over hele landet.

Da fjenden – altså truslen om et angreb fra Warszawapagten – forsvandt i 1989, forsvandt fjendens linjer også. I 2006 skiftede Patruljekompagniet navn til SSR, og satte fokus på at levere støtte til og samarbejde med de to specialoperationskorps, Jægerkorpset og Frømandskorpset. I 2009 indgik SSR formelle samarbejdsaftaler med de to korps.

Samarbejder med elitekorps

»Vi har samarbejdet med Frømandskorpset i mange år, men i 2004 satte vi os det mål at blive foretrukken samarbejdspartner for Frømandskorpset og Jægerkorpset, og nu har vi en formel samarbejdsaftale med de to korps. Så vi er meget stolte,« sagde SSRs daværende chef, kaptajn Mogens Rask, i 2008 til Berlingske. Samarbejdet omfatter blandt andet hjælp med rekognoscering og tilbud om at stille stabsofficerer som hjælp til korpsene, ligesom det over for Berlingske nævnes, at SSR kan stille med finskytter.

På sin egen hjemmeside beskriver SSR sig selv således: »Enheden består af frivilligt personel fra Hjemmeværnet, der er særligt udvalgt, særligt uddannet og særligt udrusten til at kunne udføre speciel rekognoscering og informationsindhentning i små, højtuddannede teams.«

I 2012 blev enhedens eksistens og dens krævende optagelsesprøver kendt via TV 2-serien »Aspiranterne«. Serien er netop blevet genudsendt.