Her ligger de kirker der kan lukkes

Stiftsrådet i Københavns Stift har indstillet til biskoppen, at han går til kirkeministeren med ønske om at få følgende 14 kirker lukket.