Her er planerne for Danmarks digitale fremtid

Danskerne skal betjene sig selv på nettet hos det offentlige og bruge videoforbindelser i stedet for at møde op på rådhuse og hospitaler. Samtidig skal bøger udskiftes med digitalt undervisningsmateriale i skolerne. Planen for Danmarks digitale fremtid er klar.

Danskerne skal betjene sig selv på nettet hos det offentlige og bruge videoforbindelser i stedet for at møde op på rådhuse og hospitaler.Her læser pendlere på iPhone og Kindle. Fold sammen
Læs mere
Foto: BRIAN SNYDER

Det skal være slut med papirblanketter og gammeldags papirbreve, når danskerne kommunikerer med det offentlige. Skoler, plejesystemet og sundhedsvæsenet skal bruge moderne teknologi, f.eks. videoforbindelser, så man ikke nødvendigvis skal møde fysisk op. Og så skal det offentlige arbejde sammen på kryds og tværs, så danskerne og danske virksomheder ikke igen og igen skal give de samme oplysninger.

Det er hovedpunkterne i den nye, fællesoffentlige digitaliseringsstrategi - opskriften på, hvordan moderne teknologi over de næste fire år kan spare det offentlige for en masse penge, hvis det bare udnyttes fornuftigt og smart.

Planen, som regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner står bag, præsenteres fredag formiddag efter et halvt års intensivt arbejde. Motivationen er, at danskerne i internationale undersøgelser ligger meget højt teknologisk, og at der er store penge at spare - og dermed at kunne bruge på andre ting - hvis danskerne i øget omfang betjener sig selv og er trygge ved at bruge de digitale muligheder, som er klar døgnet rundt og uafhængige af åbningstider, på deres computere og mobiltelefoner.

Milliardbesparelse i vente

Regeringen forventer, at der kan spares tre milliarder kroner årligt i 2020 ved at bruge teknologi og Internet langt mere.

Frem mod 2015 udfases papirblanketter og -formularer. I stedet skal man benytte Internet. Og al skriftlig kommunikation skal efterhånden ske elektronisk; for virksomheder gælder det allerede fra 2012, og samtidig vil virksomheder få lettere - måske gratis - adgang til mange offentlige data, som ikke er personfølsomme, med henblik på at kunne bruge dem til at skabe nye forretningsområder med. 80 procent af alle breve til og fra borgerne skal i 2015 være digitale og vil alene »betyde milliardbesparelser« i administrationen.

Men samtidig skal kvaliteten og ensartetheden på de digitale selvbetjeningsmuligheder sættes i vejret, så folk faktisk kan finde dem og gider at bruge dem.

Alle danskere udstyres fra 2014 med en digital postkasse, hvortil det offentlige leverer sine breve. De danskere, der er forhindret i at udnytte de digitale løsninger, kan dog fortsat modtage papirbreve, loves det i oplægget, eller man kan give et familiemedlem fuldmagt til den digitale postkasse. Virksomhederne får den obligatoriske postkasse allerede i 2013 og får allerede i 2012 en egen side på virksomhedsportalen virk.dk, hvor alle oplysninger kan indberettes - og kun én gang.

Digitale skolebøger

Der sættes 1,5 milliarder kroner af (500 mio. fra staten, en milliard fra kommunerne) til at give folkeskolen et IT-løft, så digitale undervisningsmidler erstatter papirbøger, fotokopier og kladdehæfter - primært i dansk, matematik, sprog- og naturfag. Eleverne skal kunne medbringe egen computer; de få uden egen PC skal kunne låne på skolen. Der skal være sikre, trådløse net på alle skoler, og der etableres en markedsplads for digitale undervisningsmaterialer. Også universiteterne skal arbejde langt mere digitalt - fra optagelse over undervisning til eksamen.

Sundhedsvæsenet skal bruge teknologien til at få det lettere i dagligdagen, og kronisk syge skal kunne behandles og tilses hjemmefra ved en videoforbindelse til hospitaler og læger, så de ikke optager pladser på sygehusene og samtidig sparer transport. I 2012 får Danmark et Nationalt Patientindeks (NPI), hvor relevante sundhedsoplysninger samles. Desuden skal trykfølsomme videoskærme med onlineadgang til fysioterapeuten indgå i genoptræningen af ældre.

Politikerne vil have sig særligt for øje, at lovgivning fra den analoge tidsalder ikke spænder ben for initiativerne.