Her er otte eksempler på klager over politiet: Betjent i uniform ville udnytte det »fryns«, der fulgte med jobbet, på datingsite

Den Uafhængige Politiklagemyndighed modtager flere klager over dansk politi end nogensinde siden klagemyndighedens oprettelse i 2012. Læs en stribe udvalgte eksempler her.

Man kan i den årlige DUP-redegørelse blandt andet læse om en politibetjent, der på et datingsite ville udnytte det »fryns«, der ifølge betjenten følger med ved at være uniformeret i det danske politi. Fold sammen
Læs mere
Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix/Arkivfoto
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Som Berlingske i dag beskriver, har Den Uafhængige Politiklagemyndighed aldrig tidligere modtaget flere klager over politiet, end man gjorde i 2020.

Antallet af klager er siden 2015 steget med 54 procent og nåede sidste år op på 2.268 sager.

Her er en række eksempler hentet fra årsberetningen.

Eksemplerne er et udpluk af både adfærdsklager – om sprogbrug og magtanvendelse – og straffesager.

Man kan blandt andet læse om en politibetjent, der i en krænkelsessag siger til offeret, at hun »jo også er en køn pige«. Eller om at politibetjente på kritisabel vis har været for ivrige med at slå på demonstranter.

Polititjenestemand oprettede profil på en datingside

En politibetjent oprettede en datingprofil på Scor.dk under brugernavnet »Police;)«.

Under profilen lagde betjenten et billede af et politiemblem. Betjenten havde desuden lagt en seksuelt ladet profiltekst op, hvori han oplyste, at han til daglig var polititjenestemand og ønskede at udnytte »det fryns«, der fulgte med jobbet.

Der var ifølge Politiklagemyndighedens vurdering en utvetydig henvisning til politiet i både profiltekst og billede, og myndigheden lagde vægt på, at profilen kunne ses af betalende medlemmer på datingsitet. Det blev også tillagt vægt, at betjenten havde korresponderet med flere personer via profilen, og at han flere gange havde omtalt brugen af uniform og uniformsgenstande i samtaler af seksuel karakter.

Politiklagemyndigheden konkluderede, at politibetjenten havde optrådt kritisabelt ved at oprette og anvende datingprofilen, og at betjentens adfærd kunne svække borgernes tillid til politiet som offentlig myndighed.

Sagen er afgjort disciplinært med en irettesættelse.

»Du er jo også en køn pige«

En borger klagede over, at en polititjenestemand under en samtale efter endt afhøring i en sag vedrørende vold og/eller blufærdighedskrænkelse udtalte: »Du er jo også en køn pige«.

Politiklagemyndigheden fandt frem til, at der ikke var grundlag for at udtale kritik af betjentens adfærd og lagde vægt på, at der var forskellige forklaringer og opfattelser af samtalen. Politiklagemyndigheden konkluderede dog også, at udtalelsen: »Du er jo også en køn pige« var uhensigtsmæssig og upassende, og i situationen kunne opfattes således, at betjenten ikke tog anmeldelsen seriøst.

»Er der en særlig grund til, at du kører som en idiot?«

En borger klagede over en polititjenestemand for at være aggressiv og nedladende. Betjenten havde indledningsvist sagt til borgeren: »Er der en særlig grund til, at du kører som en idiot?« eller lignende, som der står.

Ifølge Politiklagemyndigheden var der ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af betjenten, men Politiklagemyndigheden vurderede dog, at det var uhensigtsmæssigt, at betjenten indledte samtalen sådan. Klagemyndigheden bemærker, at et udtryk som »idiot« ikke er ikke foreneligt med en venlig og høflig optræden.

Sagen er afsluttet uden disciplinær sanktion, men der blev afholdt en tjenstlig samtale.

»Det er ligesom en kloak«

I forbindelse med en demonstration sagde en betjent til en borger, der ønskede at demonstrere: »Ved du hvad, det er ligesom en kloak – hvis du går derned, så kommer rotterne op af brøndene, og så kan vi ikke styre det – de kan løbe alle vegne«.

Ifølge klagemyndigheden kunne udtalelsen opfattes nedladende og diskriminerende over for personer i området, og myndigheden betegner det som kritisabelt.

Sagen er disciplinært afgjort med en advarsel.

Polititjenestemand slog en borgers hoved ned i gulvet

En borger blev under en episode på et diskotek lagt i håndjern og efterfølgende lagt ned på gulvet af flere polititjenestemænd. En videooptagelse af episoden viste, at en af politibetjentene herefter lagde sig oven på borgeren og slog vedkommendes hoved ned i gulvet. Politiklagemyndigheden fandt betjentens adfærd kritisabel. Særligt fordi betjenten på dette tidspunkt havde fuld kontrol med borgeren, der lå på gulvet i håndjern, mens to andre betjente stod lige ved siden af.

Politiklagemyndigheden konkluderede, at magtanvendelsen i situationen var uproportional.

Sagen er afgjort disciplinært med en advarsel.

Kritisabel brug af stav

Under en stor demonstration anholdt politiet en person, og stemningen blev ophidset og urolig. Politiet ønskede at transportere den anholdte væk fra stedet, hvorefter mange af demonstranterne begyndte at samle sig omkring politiets gruppevogn. Flere af demonstranterne satte sig ned både foran og bagved politiets gruppevogn for at forhindre politiet i at køre fra stedet. En gruppefører gav under episoden ordre til sin gruppe om at trække stave og bruge dem.

En politibetjent tildelte en af demonstranterne mindst otte slag, hvor de første syv slag blev tildelt hurtigt efter hinanden og uden ophold og efter et kort ophold endnu et slag.

Politiklagemyndigheden kritiserer ikke, at der blev brugt stav i situationen. Men myndigheden fandt det kritisabelt, at betjenten tildelte borgeren i hvert fald syv slag hurtigt efter hinanden og uden ophold. Betjenten gav ikke borgeren tilstrækkelig tid til at efterkomme påbuddet om at fjerne sig fra stedet, og borgeren havde ifølge myndigheden ikke reel mulighed for at flytte sig, mens betjenten tildelte ham slagene, fordi slagene faldt hurtigt efter hinanden, mens borgeren sad eller lå på jorden.

Bøde til fire polititjenestemænd, der foretog registeropslag på en sag

Fire polititjenestemænd  blev sigtet for registermisbrug ved uden tjenstlig anledning at have foretaget opslag på en sag i politiets sagsstyringssystem POLSAS, hvor en politikollega var blevet sigtet for spirituskørsel. De fire betjente forklarede, at de havde hørt rygter om, at politikollegaen var blevet stoppet for spirituskørsel, men at der ikke havde været nogen tjenstlig anledning til deres opslag på sagen. Statsadvokaten udstedte bødeforlæg på 3.500 kroner til de fire polititjenestemænd, som de vedtog

Polititjenestemænd sigtet for at have filmet en afdød person, der var nøgen

To polititjenestemænd (P1 og P2) er blevet sigtet for tjenestemisbrug, idet P1 i forbindelse med en politiforretning vedrørende en dødfunden person med sin mobiltelefon filmede, mens P2s kollega poserede med »happy face« og fremstrakte arme ved siden af afdødes hoved. P1 filmede også den afdødes nøgne krop. P2 er endvidere blevet sigtet for pligtforsømmelse ved i forbindelse med samme politiforretning at have dyppet sin finger i en tallerken, hvor der lå rester af euforiserende stoffer, hvorefter han tog fingeren op til tungen og erklærede, at der var tale om kokain. P1 er endelig blevet sigtet for stillingsmisbrug ved i forbindelse med to andre politiforretninger at have filmet personer, der var i politiets varetægt.

Sagen afventer statsadvokatens afgørelse af tiltalespørgsmålet.