Her er øjebliksbilledet af østarbejderne i Danmark

Dansk Arbejdsgiverforening har lavet et øjebliksbillede af østeuropæeres og danskeres bidrag til den danske statskasse. Alle udgifter og indtægter er medregnet og dækker blandt andet over personskat, moms, dagpenge, kontanthjælp, hospitalsbesøg og ikkepersonlige omkostninger som forsvar, veje og broer.

Beregningerne viser, at den gennemsnitlige østeuropæer årligt genererer en gevinst på 16.000 kr. til staten. Den gennemsnitlige dansker koster derimod 6.000 kr. årligt. Danskerne får mere fra det offentlige, end de giver tilbage, og er modsat østeuropæerne en underskudsforretning for staten.

Østeuropæere, der samlet bidrager med 900 mio. kr. til skatskassen, dækker over statsborgere fra Polen, Ungarn, Estland, Litauen, Slovenien, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien, mens danskere er personer med dansk statsborgerskab – herunder også indvandrere og efterkommere.

Beregningerne tager udgangspunkt i personer, som var i Danmark pr. 1. januar 2012 og eller pr. 1. januar 2013. Beregningerne følger DREAMs principper for fordelingen af indtægter og udgifter og svarer til dem Rockwool Fondens Forskningsenhed har anvendt i en lignende undersøgelse.

Begninger af denne type er forbundet med usikkerhed og bygger blandt andet på antagelser om, hvor meget østeuropæere benytter de offentlige serviceydelser. Overordnet set er beregningerne dog i den forsigtige ende.

Dansk Arbejdsgiverforening har også set på de langsigtede konsekvenser af indvandringen fra Østeuropa og inddrager strukturelle forandringer som jobskabelse som følge af indvandringen. Beregningerne viser, at indvandring til Danmark fra vestlige lande, heriblandt østeuropæere fra EU-lande, generelt har en positiv effekt på de offentlige finanser over et livsforløb.