Her er de nye love, der træder i kraft 1. januar

Foto: Dennis Lehmann

December er inden længe skiftet ud med januar, og kalenderen siger nu 2019. Det betyder, at en række nye love træder i kraft.

B.T. har her samlet en stribe af de love, der træder i kraft 1. januar, og som muligvis kan få indflydelse på dit liv, hvis du er bilejer, ivrig forbruger af sociale medier eller måske ejer et elektrisk løbehjul.

Små motoriserede køretøjer på cykelstierne

Vi lægger hårdt ud og begynder med loven om små motoriserede køretøjer som elektriske løbehjul og skateboards med motor.

Selvom der er tale om en forsøgsordning, vil det fra nytår være lovligt at suse af sted med hastigheder på op mod 30 km/t. på cykelstierne.

Forsøgsordningen har mødt kritik fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik og politiet, der mener, at det i værste fald kan komme til at koste menneskeliv.

Hårdere straf for æreskrænkelser på sociale medier

De sociale medier er blevet en stor del af vores dagligdag - på både godt og ondt - og nu vil man med hårdere bødestraffe forsøge at komme digitale æreskrænkelser til livs.

Det betyder, at det fremover kommer til at koste det tredobbelte af den hidtidige bødestraf, som var på mellem 1.200 og 5.000 kroner, hvis man skriver udsagn om en anden person, der er krænkende.

Det kan med andre ord godt betale sig at trække vejret en ekstra gang, inden man farer i flint på de sociale medier.

Peberspray tillades for private

Peberspray til private har i mange år været et omdiskuteret emne, men fra 1. januar bliver det lovligt for borgere over 18 år at opbevare en peberspray i eget hjem.

Det vedtog et flertal i Folketinget i december. Loven kritiseres af blandt andet Politiforbundet, der mener, at borgere ikke bør forsøge at forsvare sig selv, da det kan ende med at gøre mere skade end gavn.

I stedet skal de observere og melde det til politiet, mener forbundets formand, Claus Oxfeldt.

Dagsgebyr for manglende ansvarsforsikring

Det lyder måske kedeligt, men ikke desto mindre kan det være en meget god idé lige at læse med her.

For fra 1. januar træder en ny lov om opkrævning af dagsgebyr i forbindelse med manglende ansvarsforsikring på køretøjer i kraft.

Er du registreret bruger af et køretøj uden at have en lovpligtig ansvarsforsikring, vil du blive opkrævet et dagsgebyr på 250 kroner. Gebyret opkræves for hver dag, du ikke har tegnet en ansvarsforsikring.

Socialt udsatte får nyt frikort

Modtagere af kontanthjælp og andre offentlige ydelser kan fra nytår få et såkaldt socialt frikort.

Det betyder, at de kan tjene op til 20.000 kroner uden at blive modregnet i de sociale ydelser.

Hensigten er at give de mest udsatte borgere mulighed for at bidrage til samfundet, ligesom det skal få virksomhederne til at ansætte flere socialt udsatte.

Billigere at investere i aktier

Til nytår kan man slippe billigere i skat, hvis man investerer i børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser på en ny aktiesparekonto.

Her bliver afkast kun beskattet med 17 procent om året i stedet for hidtil 27 procent.

På en aktiesparekonto kan man investere op til 50.000 kroner, og målet med kontoen er at få flere danskere til at anbringe deres formue i aktier.

Umyndiggjorte får stemmeret

Inden juleferien vedtog et enigt Folketing en lempelse af værgemålsloven. Den betyder, at 1.900 danskere, som hidtil har været afskåret fra at deltage i demokratiet, kan stemme ved kommende folketingsvalg og folkeafstemninger.

Det er typisk udviklingshæmmede og psykisk handicappede, der er umyndiggjort for at forhindre, at de kan blive udnyttet eller komme i økonomisk uføre. Det har automatisk medført, at man har mistet sin stemmeret.

Fremover kan myndighederne nu afgøre i de enkelte tilfælde, om den pågældende skal have mulighed for at stemme.

Lave afgifter på elbiler fortsætter

Ejere af eldrevne biler med en værdi på op til 400.000 kroner kan også i 2019 slippe helt for at betale registreringsafgift.

For dyrere elbiler, plugin-hybridbiler og natur- og biogasdrevne biler forlænges fradraget i registreringsafgiften på 10.000 kroner med ét år.

Samtidig har Folketinget vedtaget, at dyrere elbiler også slipper 40.000 kroner billigere i registreringsafgift. Det vil ifølge regeringen betyde, at danskerne køber 1.000 flere elbiler.