Her bor de københavnere, der føler sig mest utrygge

Trods terrorangreb er københavnerne trygge i deres nabolag, viser kommunens nye tryghedsundersøgelse. Men i aften- og nattetimerne føler knap hver femte, at deres bydel er utryg at færdes i.

Billedet er fra folkevandringen for en ordentlig behandling af flygtninge, arrangeret af Velkomstkomiteen, afholdt d. 6. oktober 2015. Her er de nået til Christians IX's Gade. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Hovedstaden er et trygt sted at bo. Det mener langt de fleste af Københavns Kommunes indbyggere, og set over syv år er utrygheden på tilbagetog.

I 2015 ramte terroren København, og det blev klart for byens borgere, at hovedstaden ikke er fredet for attentater. Men den tragiske februarnat har ikke ramt københavnerne synderligt på deres tryghedsfølelse, og i det store hele føler de sig sikre i deres nabolag. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse.

Godt seks pct. synes, at deres bydel er utryg. Det er et lille fald i forhold til 2015, hvor knap syv pct. var utrygge, og siden den første måling i 2009 er andelen faldet med knap fem procentpoint til stor glæde for overborgmester Frank Jensen (S).

»Tryghed er grundlaget for at leve et godt og frit liv. Men det er ikke noget, vi kan tage for givet. Derfor er jeg glad for at se, at københavnerne generelt ikke lader sig kue af de tragiske hændelser, vi har været vidne til, men tværtimod føler sig tryggere end før,« siger han.

Københavns Politi er ligeledes positiv over for målingen.

»Vi læner os op ad undersøgelsen, når vi planlægger, hvor og hvordan vi skal sætte målrettet ind, og det er dejligt at se, at arbejdet bærer frugt,« siger vicepolitiinspektør Jakob Vilner.

De mest utrygge københavnere bor på Bispebjerg og Ydre Nørrebro, hvor henholdsvis 12 og 14 pct. føler sig utrygge ved at færdes i nabolaget.

Kommunen har som målsætning, at utrygheden ikke må overstige ti pct. i nogen bydel. Det ærgrer Frank Jensen, at målsætningen ikke er opfyldt, men han forsikrer, at der bliver arbejdet på sagen.

»Der er et fantastisk godt samarbejde mellem Rådhuset og Politigården, og vi reagerer prompte, når vi får nys om, at det står skidt til med trygheden i en bydel,« siger han og fortsætter:

»På Bispebjerg har vi øget gadeplansindsatsen og SSP-arbejdet, og på Ydre Nørrebro er der særligt fokus på at få talt med forældre til unge, som bevæger sig tæt på bandemiljøer, for at undgå, at de unge slår ind på en kriminel vej.«

Flere utrygge om natten

Ifølge kommunen er en anden vej til mere tryghed at gøre gader og veje mere overskuelige. Netop nu gennemføres et større tryghedsløft, som inkluderer beskæring af buskadser og mere gadebelysning. Håbet er blandt andet, at kommunen på den måde kan nærme sig sin målsætning for 2017 om, at højst 15 pct. af indbyggerne må være utrygge i aften- og nattetimerne.

I dag oplever 19 pct. af københavnerne at være utrygge, når solen er gået ned over deres bydel, og det er en stigning på ét procentpoint i forhold til de to foregående år. På Ydre Nørrebro og Bispebjerg samt i Valby og Brønshøj-Husum er mere end hver femte utryg i aften- og nattetimerne, og det er »slet ikke tilfredsstillende«, siger Frank Jensen:

»Det tager vi meget alvorligt. Vi ved, at der nogle steder i byen har været hændelser og banderelateret uro, som har givet anledning til en vis utryghed i aftentimerne. Der inddrager vi politiet og borgerne i form af borgermøder og tryghedsvandringer for at høre, hvor vi skal sætte ind. For det skal være trygt at færdes i København – også om natten.«