”Hej Mikkel … jeg er lidt desperat”

Mikkel Warming blev orienteret om forholdene på bostedet Tokantens afdeling på Persillevej 2A allerede i april.

Christina Petersen arbejdede som pædagog på bostedet Tokanten. Foto: Erik Rafner Fold sammen
Læs mere

Borgmester for Socialforvaltningen i Københavns Kommune Mikkel Warming (Enh.) udsender søndag 16. december en pressemeddelelse om forholdene på Tokanten, hvori han erklærer sig ”rystet over, at et botilbud for psykisk og fysisk udviklingshæmmede ikke har indberettet alle magtanvendelser korrekt.”

Men whistlebloweren i Tokant-sagen, pædagog Christina Petersen, henvendte sig direkte til socialborgmester Mikkel Warming i en e-mail den 24.april:

Hej Mikkel

Jeg arbejder som pædagog på et bosted for udviklingshæmmede i København. Jeg skriver til dig, fordi jeg netop har konstateret flere års manglende indberetning af magtanvendelser udført på de beboere der bor der.

Jeg har selv udført og skrevet adskillige magtanvendelser der åbenbart aldrig er indsendt. Jeg kan se på årsberetninger tilbage til 2001, at vi stort set ikke figurerer i statistikkerne på trods af de mange indgreb der har været foretaget. Efter pædagogisk tilsyn den 13.2. stod der i tilsynrapporten at vi ikke havde nogen magtanvendelser i det seneste år.

Dette ringede jeg ind til forvaltningen om og bad dem om rette fejlen. De svarede at der ikke lå nogen indberetninger fra vores institution og at de beklagede hvis det skyldtes forkert postomdeling i Socialforvaltningen. De lovede at tage sig af sagen men jeg har nu så stor mistillid til systemet at jeg ikke stoler på at de rette personer bliver stillet til ansvar for deres svigt og bedrag.

Jeg håber du vil give mig en tilbagemelding om hvad jeg skal gøre. Jeg har min sidste arbejdsdag onsdag den 25.2. Så jeg er lidt desperat ...

Med venlig hilsen Christina Petersen

Forvaltningen har den 25. april svaret Christina Petersen , at borgmesteren har modtaget hendes mail:

Du skal have tak for din underretning. Kvalitets- og Tilsynskontoret er ved at undersøge sagen og du vil snarest modtage en tilbagemelding herfra ...