Har Scavenius fortjent et vejnavn?

Københavns kommune undgik bevist Erik Scavenius, da vejene i et nyt kvarter på Amager skulle opkaldes efter danske statsministre. Det var for ømtåleligt og for tidligt at give ham den ære, lyder et fra kommunen. Hvad mener du? Har Scavenius fortjent et vejnavn?