Hædersprismodtager Bertel Haarder ville tale EU-politik

Bertel Haarder (MF) modtog i aftes Den Berlingske Fonds Hæderspris, der hvert år overdrages til en person, der har ydet noget særligt for det danske folk. Haarder benyttede anledningen til at diskutere EU-politik og nordisk samarbejde.