Hårdere straf til voldtægtsmand

Højesteret gav seks måneders ekstra straf til buschauffør, der voldtog en passager sidste år. Dermed er der dannet præcedens for strengere straffe ved voldtægt.

En buschauffør, der sidste år voldtog en 15-årig pige i sin bus, fik fredag seks måneders fængsel oven i sin dom på to år.

Højesteret valgte dermed at imødekomme dele af anklagemyndighedens ønske om at skærpe straffen.

- Det viser, at Højesteret bakker fuldstændig op om lovændringen fra 2002, og Højesteret fastslår, at når man taler om overfaldsvoldtægter, så er udgangspunktet fængselsstraf på to år og seks måneder, siger statsadvokat Hanne Schmidt fra Rigsadvokaten.

By- og Landsretten idømte den nu 35-årige mand to års fængsel, men Procesbevillingsnævnet gav anklageren lov til at afprøve dommen ved Højesteret med henblik på at få en strengere straf.

/ritzau/