Haarder vil ændre uretfærdig SU-regel

Stive SU-regler straffer paradoksalt studerende, der springer direkte fra kandidatgraden og over i et vellønnet job. Samtlige partier er nu parate til at se på en ændring af reglerne.

Pernille Redder er i regeringens øjne en præmiestuderende. Hun blev færdig med sit studie på normeret tid og gik direkte over til et velbetalt job i mediebranchen.

Alligevel bliver hun straffet økonomisk. I januar måned 2006 modtog hun et tilbagebetalingskrav på hele 40.118 kroner fra SUstyrelsen. Det krav er helt uhørt.

»Hvorfor skal jeg betale SU tilbage, når jeg én gang har levet op til kravene om at modtage SU? At jeg får en god løn nu, kom mig jo ikke til gode, da jeg som fattig studerende levede af pastaskruer med ketchup,« siger Pernille Redder til Urban.

Problemet rammer over 1.000 nyuddannede kandidater hvert år - helt nøjagtigt 1.200 studerende i 2005. Årsagen er, at SUstyrelsen kun opgør indkomst påårsbasis.

Hvis en kandidat for eksempel får job i juni måned, tæller den nye indtægt derfor med i regnestykket, og så risikerer vedkommende at skulle betale årets første måneders SU tilbage.

Regeringen er da også bekendt med problematikken, og undervisningsminister Bertel Haarder (V) er nu endelig parat med et løsningsforslag:

»Vi skal gøre noget for at løse det her. Da vi ikke kan komme igennem med at forhøje fribeløbet, så må vi løse det ved, at Skat går ind og opgør måned for måned i stedet for at se på hele året. Det arbejde er allerede i gang, og Skat har meddelt mig, at de er parate med et nye system om et par år. Det betyder, at vi skal have det lovmæssigt på plads allerede i næste folketingssamling,« siger han til URBAN.

Er I også parate til at betale for den administrative ændring?

»Vi er ikke indstillet på at bruge flere penge på SU. Vi må se på, om ikke vi kan klare det ved en omprioritering af midlerne inden for SU-systemet,« siger Bertel Haarder.

Alle partier omkring SU-forliget - dvs. samtlige partier på nær Enhedslisten - skal dog være enige, for at den uheldige SU-regel kan ændres. En rundspørge, som URBAN har foretaget, viser imidlertid, at der er stor opbakning til at se på sagen.

Kilde: Urban