Hård kritik mod Københavns Kommune

Ombudsmanden retter alvorlig kritik mod Københavns Kommunes håndtering af sagen om det sociale bosted Tokanten.

Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

Københavns Kommune burde have reageret på en anderledes effektiv måde, da kommunen modtog en alvorlig klage fra en tidligere ansat på det sociale bosted Tokanten for stærkt udviklingshæmmende.

Det konkluderer Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen i en redegørelse hvor kommunens håndtering af sagen bl.a. betegnes som meget kritisabel.

I ombudsmandens redegørelse om sagen udtaler han bl.a:

- at kommunen ikke på et tidligere tidspunkt end det skete, fik afdækket at forstanderens oplysninger om indberetningerne ikke var korrekte,

- at kommunen ikke straks iværksatte en tjenestemandssag mod forstanderen,

- at kommunen ikke på et tidligere tidspunkt end det skete, orienterede beboerne, pårørende og medarbejderne om den meget alvorlige situation, og

- at kommunen ikke på et tidligere tidspunkt end det skete, undersøgte om der i fornødent omfang var udarbejdet handleplaner for beboerne.

Ombudsmanden vil ikke foretage sig mere i sagen
Sagen startede, da Berlingske Tidende afslørede problemer med magtanvendelse, medicinering og en rå tone over for udviklingshæmmede på bostedet Tokanten i december 2007.

Gennem seks år havde forstanderen på Tokanten skjult, hvordan pædagogerne massivt havde gjort brug af magt ved at låse de udviklingshæmmede inde, slæbe dem hen ad gulvet i deres fødder og holde dem i jerngreb, når de skulle have klippet hår og negle. Overgrebene på beboerne var ofte så voldsomme, at de fik blå og gule mærker flere steder på kroppen.

Ombudsmanden kom ind i sagen, efter at Københavns Kommune havde modtaget en klage fra en tidligere ansat på det sociale bosted Tokanten.

Ifølge klagen havde forstanderen for bostedet bl.a. undladt at indberette et meget stort antal anvendelser af magt over for beboerne til kommunen.

Da Københavns Kommune ikke foretog sig tilstrækkeligt, henvendte klageren sig til Folketingets Ombudsmand der indledte en undersøgelse rettet mod kommunens håndtering af sagen.

Ifølge en pressemeddelelse fra ombudsmanden har Københavns Kommune under sagens sene forløb vist vilje til dels at få forholdene bragt i orden på Tokanten, dels at sikre at lignende situationer ikke kan opstå i fremtiden på kommunens bosteder.

Hans Gammeltoft-Hansen foretager derfor ikke mere i sagen.