H.C. Andersen bliver trynet af Shakespeare

Faget dansk er blevet skubbet ud på sidelinjen på landets gymnasier. Ud over færre timer kan eleverne heller ikke længere vælge at fordybe sig i den nationale litteratur, når den største og sværeste opgave skal skrives i 3.g.

Dansk litteratur er ikke længere noget, danske gymnasieelever for alvor kan fordybe sig i i løbet af deres studietid. Der er kommet færre dansktimer, og gymnasiereformen har gjort det umuligt at beskæftige sig med de store danske værker og forfattere i de 14 dage, eleverne laver den såkaldte studieretningsopgave. Opgaven er den største og fagligt mest udfordrende opgave, eleverne får i deres studietid på gymnasiet.

»Det er meget unikt for Danmark at have en studentereksamen, hvor det ikke er muligt at fordybe sig i modersmålet og landets egne store forfattere,« siger rektor på Aurehøj Amtsgymnasium, Marianne Zibrandtsen, der er bekymret over den lavere status, som faget dansk er ved at få.

»Dansk er blevet et lille fag. Det er ikke dér, det sner mere,« siger rektor.

Hun bakkes op af formanden for Dansklærerforeningen, Claus Nielsen:

»Vi har lige fra starten gjort opmærksom på, at det var et problem. Sprogligheden hos eleverne og dermed danskerne bliver ramt. Det er vigtigt at læse de store danske forfattere, når de virkelig udfolder sig. Jo bedre man er til sit modersmål, jo bedre er man til fremmedsprog. Det viser den ene undersøgelse efter den anden,« siger han.

Dansk og også historie, som lider samme skæbne, var tidligere meget populære fag at skrive opgave i. Selv naturvidenskabelige elever skrev ofte deres store skriftlige opgave i de to fag, der med den nye reform er blevet nedprioriteret.

»Med reformen ville man tvinge naturvidenskabelige elever til at fordybe sig i matematik, naturfag og fysik. Og det er sådan set hensigtsmæssigt nok, men man er bare gået for langt og helt i den anden grøft,« siger Marianne Zibrandtsen.

Engelsk er det nye dansk
Dansk blev nedprioriteret for at man kunne opprioritere andre fag. Herunder engelsk, som eleverne har fået flere timer i. Engelsk er også et af de fag, som elever, der har det på A-niveau, kan vælge at skrive opgave i. De må altså gerne fordybe sig i Shakespeares tekster, men ikke i H.C. Andersens.

»Det er ikke hensigtsmæssigt. Modersmålet er udgangspunktet for al videre sproglig udvikling, og dansk er desuden også et vigtigt kulturfag,« siger Jørn Lund, som er direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Martin Henriksen (DF), som er formand for Folketingets Uddannelsesudvalg, tager sig til hovedet og siger:

»Dansk kultur og danske forfattere skal naturligvis have første prioritet, og både den danske litteratur, danskfaget og historiefaget bør opprioriteres. Det er vores klare opfattelse, at reformen har spillet fallit og derfor grundlæggende bør ændres. Folketinget har ganske enkelt lavet en brøler af karakter,« siger han.

Uddannelsesordfører Christine Antorini (S) ønsker sig ikke tilbage til tiden før reformen, og ændringer nu og her vil hun ikke støtte:

»Nogle fag må afgive lidt, hvis andre skal opprioriteres. Om vi har fundet den helt rigtige balance, vil vi gerne evaluere i en sammenhæng, når hele den nye reformårgang har været igennem her til sommer. Hvis vi laver ad hoc-ændringer, er risikoen for, at vi løser ét problem og samtidigt skaber et nyt, for stor.«