Gymnasierektorer: Karakterer er en vigtig motivation

Kvalitetsudvalget for de videregående uddannelser foreslår, at man ikke skal kunne kræve en karakter på over 7 til de videregående uddannelser.

»Hvis eleverne skal være motiverede gennem hele deres gymnasietid, er det vigtigt, at det står helt klart for dem, hvad de skal leve op til for at komme ind på en uddannelse,« siger formand for Rektorforeningen Anne-Birgitte Rasmussen, der mener, at man vil fjerne en vigtig motivationsfaktor ved at skrue ned for karakterkravene og op for kvote 2 i forbindelse med optaget på videregående uddannelser. Fold sammen
Læs mere