Gymnasier advarer kraftigt mod dobbeltbesparelse

De almene gymnasier skal både spare, levere penge til HHX og finansiere en erhvervsskolereform ifølge regeringens finanslovudspil, og det er alt for omfattende, lyder det fra Dansk Gymnasier.

Et årgammelt princip fik fredag dødsstødet, da partierne i forligskredsen bag erhvervsskolereformen blev enige om midlerne bag den omfattende reform.

Således ligestilles de almene gymnasier (STX) og højere handelseksamen (HHX) ved at forhøje tilskuddet til HHX med 69 millioner kroner.

Og mens den beslutning bliver modtaget med jubel hos HHX, er det næppe studenterbrødene, der bliver budt på hos STX i foreningen Dansk Gymnasier. Her stiller formand Anne-Birgitte Rasmussen sig uforstående over for besparelsen.

»Det her hænger simpelthen ikke sammen. Hvis vi skal finansiere en reform og lave yderligere besparelser vil det få store omkostninger for kvaliteten. Det vil betyde fyringer, og der vil være skoler, der må lukke,« siger hun.

Formanden forklarer, at gymnasierne føler sig ramt dobbelt, fordi der i regeringens finanslovforslag er lagt op et omprioriteringsbidrag på to procent de næste fire år.

Det vil i forvejen koste gymnasierne 619 millioner kroner.

Derudover skal STX som et led i finansieringen af erhvervsskolereformen fra 2014 sidestilles med HXX. Det betyder færre midler til gymnasierne, mens HXX tilføres 69 millioner kroner.

Det varmer hos Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne, som HHX hører under.

»Udligningen af hhx-taxametret gør endelig op med en årelang urimelig forskel og sikrer nu også den økonomiske ligeværdighed mellem de gymnasiale uddannelser. Det er utrolig glædeligt, at forligskredsen har vist politisk mod og lever op til de politiske målsætninger for både erhvervsuddannelsesreformen og styrkelsen af de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser,« siger han.

Selv om glæden er forståelig, er det en meget uheldig ligestilling, mener formanden for Danske Gymnasier.

»Unge skal tage den uddannelse, de vil. For nogen er det HHX. For nogen er det det almene gymnasium. Jeg kan godt forstå glæden hos HHX. Men det er problematisk, hvis det almene gymnasium med de her besparelser ikke kan levere den kvalitet, der er behov for i Danmark,« siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Hun peger blandt andet på, at de almene gymnasier modtager færre penge fra private end HHX. Dermed er behovet for statsfinansiering større hos STX, lyder det.

Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten og Alternativet er med i erhvervsskolereformen.