Gule trekanter kan spare os for p-bøder

København vil hjælpe bilister, der har svært ved at finde ud ti-meter reglen, når de skal parkere. Små gule trekanter markerer, hvornår det koster.

Hvis Københavns Rådhus havde en høj skorsten, kunne der passende komme hvid røg op af den. For nu har embedsmænd og politikere efter flere forgæves tiltag fundet en løsning, som vil hjælpe bilisterne med at overholde den såkaldte ti-meter regel, når de parkerer i hovedstaden.

Små gule trekanter på kantstenene skal vise, at der fra markeringen og hen til nærmeste vejkryds er præcis ti meter. Dermed vil trafikanterne helt uden brug af målebånd kunne se, om de parkerer så lovformeligt langt væk fra krydset, at der ikke er risiko for en bøde på 510 kr.

Københavns Kommune lægger i første omgang op til et et-årigt forsøg på kommunens egne veje, men inden de københavnske kantsten udstyres med i alt 2.500 gule trekanter, skal Justitsministeriet sige god for ordningen. Det er nemlig en forudsætning, at markeringen bliver en ren serviceforanstaltning uden retlig virkning.

Kommunen vil gardere sig imod situationer, hvor en bilist ikke vil en betale en bøde med henvisning til, at markeringen ikke kunne ses på grund af f.eks. sne eller en forhindring. Samtidig vil kommunen undgå at skulle udbetale erstatning til bilister, som tidligere har fået en bøde for at overtræde ti-meter reglen et sted, hvor der ikke kommer gule trekanter.

»Jeg er glad for, vi har fundet frem til en god serviceløsning. Når der kan uddeles bøder til bilister, der overtræder ti-meter reglen, er det svært at forstå, hvorfor man ikke har kunnet markere de ti meter med en trekant,« siger Socialdemokraternes politiske ordfører Anne Vang.

Som tidligere omtalt i Berlingske Tidende har både embedsmænd og politikere på Københavns Rådhus været på Herrens mark i bestræbelserne på at markere ti-meter reglen.

Det skyldes, at der ikke findes en klar juridisk definition af et vejkryds, hvor ti-meter reglen gælder, og en ind- og udkørsel, hvor reglen ikke gælder. Det afhænger ifølge Justitsministeriet ofte af en konkret vurdering.

Hvis kommunen får tilladelse til forsøget, vil der blive gennemført en kampagne. Samtidig skal der udføres studier af trafikanternes adfærd før og efter markeringen for at belyse den sikkerhedsmæssige effekt, ligesom der skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse.

www.parkering.dk Her kan du læse mere om ti-meter reglen