»Grov vold ser vi bestemt ikke hyppigt«

På Danmarks største skadestue i Glostrup kan man ikke genkende antallet af knivstikkerier og grove overfald, der tit er omtalt i medierne. Faktisk udgør ofre for grov vold en meget lille del af skadestuens patienter, siger stedets ledende overlæge.

Den lille blåhvide skranke på Glostrup Hospitals skadestue ser ikke ud af meget. Ikke desto mindre får 48.000 patienter hvert år registreret deres navn bag disken på det sted, som også er Danmarks største skadestue. Langt de fleste gange er der tale om småskader forårsaget af ulykker. I nogle tilfælde er det dog vold, der er årsagen til besøget på skadestuen. Og enkelte gange er der tale om grov vold - men det er sjældent.

»Grov vold, knivstikkeri og alvorlige læsioner er bestemt ikke noget, vi ser hyppigt herude. Vi får heller ikke flere henvendelser fra politiet, som jo også ville indikere, at der var tale om grov vold. Til gengæld synes jeg oftere, vi ser det, jeg vil kalde lettere vold såsom værtshusslagsmål og lignende,« siger Inger Søndergaard, der er ledende overlæge ved Glostrup Hospitals skadestue.

Skadestuen ser dog ikke altid de ekstreme voldstilfælde. For hvis en læge fra hospitalets udrykningstjeneste vurderer, at patienten er i overhængende fare, bliver de med det samme kørt til Rigshospitalets Traumecenter. Men det forklarer ikke, at de grove voldstilfælde mangler i skadestuens statistik.

»I vores ansvarsområde har der i hele 2006 kun været en patient, der er blevet udsat for grov vold, og som blev kørt direkte på Rigshospitalets Traumecenter i stedet. Så vi har altså ikke nogle skjulte tilfælde, der gemmer sig andre steder,« påpeger Inger Søndergaard.

Skadestuen på Glostrup Hospital får blandt andet sine patienter fra Albertslund og det mere mondæne Vallensbæk. Dækningsområdet favner bredt socialt, og det gør, at det lave antal af grove voldstilfælde rent faktisk også er repræsentativt for resten af landet, vurderer overlæge Inger Søndergaard.

»Vi får jo både folk ind fra socialt belastede steder og de mere velstillede områder. Så jeg ville mene, at vi ligner et gennemsnitsområde, når det gælder voldstilfælde,« siger hun.

Det er specielt i weekenderne, at voldstilfældene kulminerer. Men selv her udgør tallene en brøkdel af ulykkestilfældene.

»Jeg vil sige, at for hver person vi får ind, der er kommet til skade på grund af vold, får vi 30-40 folk ind, der er blevet ramt af en ulykke. Så jeg kan ikke genkende det billede af stigende grov vold, der nogen gange bliver tegnet i medierne,« siger Inger Søndergaard.