Grønne organisationer vil ikke være med i gaseventyr

Prøveboringen efter skifergas i Nordjyllands undergrund er forkert brug af ressourcer og kommer til at forurene miljøet, mener grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening.

Et gaseventyr kommer muligvis til at udspille sig i Danmark, når der om få uger skal bores efter skifergas i Nordjyllands undergrund, men grønne organisationer spår ikke om en lykkelig slutning på den historie.

Total, der er et af verdens største energiselskaber, skal snart foretage en prøveboring i den nordjyske undergrund, hvor der formentlig kan findes så store mængder skifergas, at det kan indbringe statskassen et sted mellem 300 og 3.000 milliarder kroner, skriver Politiken.

Men det er Danmarks Naturfredningsforening (DN) kede af og nervøse for af to årsager:

- Vi er kede af det, fordi man rent energipolitisk i det her projekt bruger mange penge og ressourcer på at investere i nogle fossile brændstoffer, som vi har en målsætning om at skulle være frie af i Danmark om ikke så forfærdelig mange år. Og så frygter vi, at man kommer til at forurene grundvandet, siger klimapolitisk medarbejder i DN Janne Wichard Henriksen til Berlingske Nyhedsbureau.

Skifergassen skal nemlig hentes op med en metode kaldet »fracking«, hvor man flækker klippelag med millioner af liter kemikaliefyldt vand, og kemikalierne er i tidligere tilfælde endt i drikkevandet.

- Der er mange ting, der taler imod boringen efter skifergas, og så behøver man ikke også at bringe nogle nye usikkerheder for en så vigtig ressource som grundvandet indover, mener Janne Wichard Henriksen.

Regeringen har en målsætning om at skulle være fri for brugen af fossile brændstoffer i 2035, så vi i Danmark i stedet udelukkende bruger vedvarende energikilder. Derfor er det en dum idé at begynde at investere i nye fossile kilder, når man i stedet burde investere i sol, vind eller jordvarme, vurderer Janne Wichard Henriksen. Hun frygter, at man vil få svært ved at få folk til at investere i vindmøller og biogasanlæg, som er langt bedre for miljøet på den lange bane end skifergas.

Meningen med brugen af skifergas er, at det skal fungere som en klimavenlig overgang til vedvarende energi, da gas udleder 50 procent mindre CO2 end kul. Men det er ikke en holdbar løsning, vurderer Hanne Jersind fra Verdensnaturfonden.

- Skifergas udvider blot den samlede mængde af fossile brændstoffer i verden - med risiko for, at den nødvendige omstilling til vedvarende energi sættes på lavere blus, og at verden fastlåses i nye langsigtede fossile investeringer. Så det er et kortsigtet fix og en farlig vej at slå ind på, der langtfra kan kaldes grøn, siger hun til Politiken.

Total har for længst fået tilladelse til prøveboringerne, som de fortsætter med, og først næste efterår ved man, om der er så store mængder skifergas i den nordjyske undergrund, at det kan betale sig at hente det op.