Grønlandsk selvstyre er lagt på køl

En længe ventet betænkning om Grønlands fremtid lader vente på sig. Foreløbig er den forsinket i halvandet år, og nu ved medlemmerne af den kommission, der skal udarbejde betænkningen, heller ikke længere, om de stadig er med i kommissionen.

<a href=' http://www.berlingske.dk/upload/webred/grafikker/2007/December/gronlandselvstyre.jpg' target='_blank'>Se i stort format</a> Fold sammen
Læs mere

Den grønlandske drøm om selvstyre er foreløbig kuldsejlet i et farvand fyldt med forliste forhandlinger og folketingsvalg.

Således skulle der i september i år være offentliggjort en plan for fremtidens selvstyre i Grønland, men på grund af uenigheder i den såkaldte selvstyrekommission blev offentliggørelsen udskudt på ubestemt tid.

Siden har kommissionens næstformand, Christian Mejdahl (V), og kommissionsmedlem Frank Jensen (S) forladt Folketinget. Det rejser tvivl om, hvorvidt de stadig kan sidde i kommissionen, når de ikke er folkevalgte.

Desuden bliver der sat spørgsmålstegn ved, om Venstres Birthe Rønn Hornbech som nyudnævnt integrationsminister kan sidde i kommissionen, mens der ligeledes er tvivl om det grønlandske kommissionsmedlem Kuupik Kleist, efter han også har forladt Folketinget efter valget.

Dermed er kommissionen uarbejdsdygtig, ligesom spørgsmålet om Grønlands fremtid fortsat er ubesvaret.

Forsinkelser
Kuupik Kleist fra partiet Inuit Ataqatigiit frygter, at yderligere forsinkelser vil gå ud over grønlænderne.

For det første kan det udskyde en grønlandsk folkeafstemning om kommissionens selvstyreplan.

For det andet kan det give grønlænderne mindre tid til at sætte sig ind i de emner, de skal stemme om.

»Det er rigtigt, at som det er nu, er kommissionen gået i stå,« siger kommissionsmedlem Kristen Touborg (SF):

»Jeg håber, at vi kan fortsætte med den nuværende sammensætning. Ellers ender det bare med, at vi heller ikke bliver færdige med vores arbejde i 2008.«

Touborg mener, at det må være statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) opgave at afgøre, hvem der skal fortsætte i kommissionen. Men ifølge oplysninger fra Statsministeriet er det op til Folketinget at indstille nye medlemmer af kommissionen til regeringen og statsministeren, der derefter udpeger dem.

»Jeg vil dog tro, vi er genudnævnt,« som Kristen Touborg udtrykker det.

At kommissionen skal arbejde uændret videre, er der dog langt fra enighed om. Kommissionsmedlem Søren Espersen fra Dansk Folkeparti mener, at Christian Mejdahl, Frank Jensen og Birthe Rønn Hornbech bør gå af. Han mener, at Rønn Hornbech som minister repræsenterer regeringen i stedet for Venstre og Folketinget.

»Hvis vi får udpeget nye medlemmer inden jul, kan vi måske være færdige med vores arbejde inden sommerferien næste år,« lyder opfordringen fra Søren Espersen.

Frank Jensen betragter sig i øjeblikket ikke som medlem af den kommission, som han på papiret stadig er medlem af. Men han oplyser, at han gerne »vil gøre arbejdet færdigt«.

Kommissionen er nemlig næsten færdig med sin endelige betænkning. Dens medlemmer mangler kun at blive enige om, hvordan de skal definere og opgøre olie- og råstofindtægter fra offentligt ejede energiselskaber.

Jensen skal blive
Socialdemokraterne gruppeformand Carsten Hansen oplyser, at partiet vil indstille Frank Jensen til at fortsætte i kommissionen. Også kommissionens formand, grønlandske Jonathan Moztfeldt, har givet udtryk for, at han gerne ser, at Frank Jensen forsætter, fordi han er formand for den arbejdsgruppe, der forhandler om fordelingen af indtægterne fra den grønlandske undergrund.

Men foreløbig er kommissionens betænkning om Grønlands fremtid udskudt på ubestemt tid. Oprindeligt skulle den have været klar i 2006, så blev den rykket til 2007, og dermed er den foreløbig forsinket med langt over et år.

Kommissionen anbefaler dog allerede, at grønlænderne får mulighed for at stemme om løsrivelse fra Danmark, ligesom den anbefaler, at Grønland får retten til ressourcerne i undergrunden.