Grønlands is smelter hurtigere end antaget

Enorme mængder smeltevand vil frem mod 2080 strømme ud fra den grønlandske indlandsis. Det vil øge vandstanden og måske påvirke Golfstrømmens varmetransport.

Afsmeltningen af Grønlands indlandsis accelererer frem mod slutningen af dette århundrede.

Hvor indlandsisen for tiden mister omkring 257 kubikkilometer masse om året, vil det gennemsnitlige nettotab af is i år 2080 være nået op på 465 kubikkilometer - svarende til 465 isterninger a én kilometer på hver led. Derved bliver istabet over 80 procent større end i dag, og det globale havniveau vil være knap 11 centimeter højere i 2080 alene som følge af den varmere indlandsis.

Det er et dansk-amerikansk forskerhold, der efter nye beregninger peger på, at Grønlands iskappe vil smelte endnu hurtigere end hidtil antaget. Forskerholdet ledes den danske klima- og polarforsker, ph.d. Sebastian H. Mernild fra University of Alaska Fairbanks.

Smeltevandet fra isen påvirker både vandstanden, de globale havstrømme og dybvandsdannelsen øst for Grønland, der styrer bl.a. Golfstrømmens forsyning af Nordeuropa med varme fra troperne.

- Det er selvfølgelig bekymrende og vil få en masse konsekvenser for lavtliggende områder på kloden. Og man kan allerede nu måle, at saltindholdet i oceanerne omkring Grønland er faldende, siger Sebastian Mernild.

/ritzau/